Tilinpäätös 2016: Espoon investoinnit parantavat palveluja ja kasvattavat elinvoimaa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
23.3.2017 klo 14.38

”Aalto-yliopiston arvioinnin mukaan Espoo-tarina on ollut tehokas tapa johtaa strategiaa, ja henkilöstö kokee, että tarina näkyy heidän arjen työssä. Hyvä yhteistyö henkilöstön kanssa ja panostus espoolaiseen johtamiseen ovat tuoneet tuloksia, mm. sairaslomapäivät ovat valtuustokauden aikana vähentyneet 65 000:lla", kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä toteaa.

”Espoo on kestävä ja kilpailukykyinen. Tapiolan, Matinkylän, Niittykummun, Keilaniemen ja Otaniemen Aalto-kaupungin uudistuminen osoittaa, että Länsimetro tulee kasvattamaan merkittävästi Espoon ja koko metropolialueen elinvoimaa”, Mäkelä sanoo. ”Sillä on suuri merkitys, kun työllisyys ja maahanmuuttajien kotoutuminen haastavat Espoota myös seuraavalla valtuustokaudella.”

Vuonna 2016 Länsimetron rakentamista sekä asemanseutujen uudistamista jatkettiin. Kaupungin palvelutilat lisääntyivät, kun mm. Espoon uusi sairaala ja Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskus, Auroran koulun uudisrakennus, Tapiolan- ja Päivänkehrän koulujen peruskorjaukset ja laajennukset sekä neljän päiväkodin uudisrakennukset valmistuivat vuoden 2016 aikana. Kaupungin investointeja toteutettiin 286 miljoonalla eurolla. Kaupunkikonsernin bruttoinvestoinnit olivat 726 miljoonaa euroa.

Vuosikate vahvistui

Kaupungin talous toteutui viime vuonna paremmin kuin talousarviossa oletettiin useista poikkeuksellisista eristä johtuen. Kaupungin vuosikate vahvistui 199 miljoonaan euroon eikä rahastojen purkamiseen ollut tarvetta. Kaupungin tulos muodostui 60 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.

Espoo sai verotuloja yhteensä 1 446,5 miljoonaa euroa ja kasvua edellisestä vuodesta oli oikaisutilitykset huomioiden 2,6 prosenttia. Valtionosuuksia tilitettiin yhteensä 60,9 miljoonaa euroa ja koko verorahoituksen kasvu oli yhteensä lähes 6 prosenttia.

Ylijäämäinen tulos ei riittänyt kattamaan investointien rahoitusta. Kaupungin lainakanta kasvoi 210 miljoonalla eurolla 2 601 euroon asukasta kohden. Lisäksi suuria investointihankkeita toteutettiin kaupungin tytäryhtiöiden kautta, mikä kasvatti konsernin lainakantaa 489 miljoonalla eurolla. Konsernin lainakanta on jo 11 608 euroa asukasta kohden. Kaupungin lainakanta vuoden 2016 lopussa on 714 miljoonaa euroa ja konsernin noin 3,2 miljardia euroa. Kaupungin toimintakatteen alijäämä kasvoi edellisestä vuodesta vertailukelpoisesti noin kolme prosenttia.

Mäkelän mukaan voimakkaasti kasvavan kaupungin talouden tasapainottaminen on välttämätöntä. Kaupungin palvelut tulee järjestää kustannusvaikuttavammin, tilojen käyttöä tulee tehostaa sekä rakentamiskustannuksia hillitä.

Kiky-sopimus tulee alentamaan kaupungin verotulojen kasvua kuluvana vuonna. Espoolaiset maksoivat viime vuonna 160 000 000 euroa verotulontasausta Suomen muille kunnille. ”Espoo kantaa vastuunsa Suomen kasvusta, kaupungistumisesta ja maahanmuutosta, eikä verontulontasausta voi ainakaan lisätä”, painottaa Mäkelä.

Espoon kasvu jatkuu

Kasvava asukasmäärä lisää kaupunkilaisten palvelujen sekä palvelutilojen tarvetta. Espoon asukasmäärä kasvoi viime vuonna 1,7 prosenttia 4 720 henkilöllä, ja asukkaita oli vuoden lopussa 274 522. Vieraskielisten kaupunkilaisten määrä kasvoi ennätyksellisesti 3 855 henkilöllä, mikä oli 80 prosenttia Espoon koko väestönkasvusta vuonna 2016. Vieraskielisten osuus Espoon väestöstä on 15,4 prosenttia.

Vuonna 2016 valmistui uusia asuntoja 2474 ja lisäksi uusia asuntoja oli aloituksessa 3 500 eli 700 asuntoa enemmän kuin edeltävänä vuonna. Vuosina 2016–2026 Espooseen valmistuu ennusteen mukaan yhteensä noin 30 800 asuntoa, joten Espoon asukasmäärä tulee kasvamaan kiihtyvään tahtiin.

Kansainvälisen vertailututkimuksen mukaan Espoo on Euroopan kestävin kaupunki. EU-puheenjohtajamaan Hollannin keväällä 2016 teettämässä tutkimuksessa oli mukana yli 140 eurooppalaista kaupunkia. Mäkelän mukaan Espoo haluaa jatkossakin kasvaa kestävästi. Espoo liittyi ensimmäisenä kaupunkina mukaan Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen. Kesällä 2016 Suomen kestävän kehityksen toimikunta palkitsi Espoon antaman sitoumuksen vuoden vaikuttavimpana.

Espoo-tarinan päivitys käynnistyi vuonna 2016 espoolaisia ja henkilöstöä osallistavalla Mun Espoo on -kyselyllä, jolla kerättiin näkemyksiä siitä, millainen Espoo on ja millainen sen tulisi olla. Kyselyyn vastattiin 6 150 kertaa ja se keräsi yhteensä 21 600 yksittäistä ehdotusta tai kommenttia.

Kaupunginhallituksen esityslista 27.3.2017