Tavoitteena sujuva arki myös englanniksi

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.6.2019 klo 16.24

Espoo kehittää englanninkielisiä palveluita tarjotakseen hyvän asiakaskokemuksen englanniksi asioiville espoolaisille. Tavoitteena on jatkossa mahdollistaa mm. ulkomailta Espooseen muuttaneille enemmän mahdollisuuksia osallistua ja kuulua yhteisöön.

Palvelujen saavutettavuutta parannetaan asiakkaille keskeisissä palveluissa ja erityisesti tavoitteena on kehittää sähköisiä palveluita. Palvelut kuvataan selkokielisesti ja ymmärrettävästi huomioiden asiakkaan kieli- ja kulttuuritaustat sekä varmistamalla palvelupolkujen katkeamattomuus asioinnin aikana.

Tarkoituksena on myös kasvattaa kaupungin vetovoimaa ja houkutella kansainvälisiä yrityksiä sijoittamaan toimintojaan Espooseen. Englanti ei kuitenkaan ole kaupungin virallinen kieli, eikä aivan kaikkia palveluita voida valitettavasti vielä lähitulevaisuudessa tarjota englanniksi.

Englanti palvelukielenä -projekti tukee palvelujen kehittämistä

Viime vuonna kaupungin englanninkielisten palveluiden kehittämistarpeita selvitettiin esiselvitystutkimuksella, jossa palvelumuotoilun käyttäjälähtöisiä ja osallistavia menetelmiä hyödyntäen kerättiin ymmärrystä niin organisaation sisältä, eri sidosryhmiltä kuin loppuasiakkailta yhdistämällä laadullista tutkimusta kvantitatiiviseen aineistoon. Kaupungin tulosyksiköt toteuttavat kehitysprojektin tukemana englanninkielisten palvelujen kehitystoimenpiteitä osana palvelujen toiminnan suunnittelua ja toteutusta meneillään olevan valtuustokauden aikana.

Henkilöstölle järjestetään kielikoulutuksia, joilla pyritään mm. saamaan helpotusta ammattisanastojen haltuunottoon, lisäksi tarkoituksenmukainen kielitaito huomioidaan rekrytoinneissa.

Espoo hakee uusia digitaalisia ratkaisuja kokeiltavaksi

Espoon kaupunki etsii digikokeilukilpailulla uusia innovatiivisia ratkaisuja kokeiltavaksi kaupungin palveluissa. Tavoitteena on kehittää asukas- ja asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluja, jotka ovat tarjolla ajasta, paikasta ja kielestä riippumatta ja siten helpottavat arjen sujumista. Kokeilut toteutetaan syyskuun 2019 ja vuoden 2020 lopun välillä. Ehdotuksia digikokeilukilpailuun voivat tehdä niin asukkaat, yritykset, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijat kuin yhteisötkin. 

Englanti palvelukielenä -kehittämisessä otetaan myös hyötykäyttöön uutta teknologiaa. Mm. kaupungin käännöspalveluja lähdetään kehittämään kokeillen yhdessä Espoon digiagendan kanssa.

Ehdotuksia digikokeiluiksi voi jättää ajalla 13.5.–15.6.2019.

Lue lisää: Espoo hakee uusia digitaalisia ratkaisuja kokeiltavaksi 

Lisätietoa

Englanti palvelukielenä:
Tero Lohimäki, projektipäällikkö, tero.lohimaki@espoo.fi
 
Digikokeilukilpailu:
Valia Wistuba, kehityspäällikkö, valia.wistuba@espoo.fi