Osallistuva Espoo

Espoo-tarinassa korostetaan osallisuutta. Siksi yhdeksi valtuustokauden 2017-2021 poikkihallinnollisista kehitysohjelmista valittiin Osallistuva Espoo. 

Espoon visio on: ”Espoo on verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.” Viimeinen lause liittyy suoraan kehitysohjelmaan.

Espoossa kuntalaisten osallisuutta on edistetty pitkäjänteisesti hyödyntämällä uusia tapoja ja välineitä laajasti. Myös kuntademokratiaa on kehitetty vuosien varrella jatkuvasti. Espoolaiset ovat tyytyväisempiä kuntaansa ja osallistumismahdollisuuksiinsa kuin yleensä Suomen suurimmissa kaupungeissa. Tavoitteena on kehittyä vielä paremmaksi.

Osallistuva Espoo -kehitysohjelman hyötytavoitteet

Osallistuva Espoo -kehitysohjelman ohjelmasuunnitelma (pdf, 538 Kt)