Osallistuva Espoo

Espoo-tarinassa korostetaan osallisuutta. Siksi yhdeksi valtuustokauden 2017-2021 poikkihallinnollisista kehitysohjelmista valittiin Osallistuva Espoo. 

Espoon visio on: ”Espoo on verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.” Viimeinen lause liittyy suoraan kehitysohjelmaan.

Espoossa kuntalaisten osallisuutta on edistetty pitkäjänteisesti hyödyntämällä uusia tapoja ja välineitä laajasti. Myös kuntademokratiaa on kehitetty vuosien varrella jatkuvasti. Espoolaiset ovat tyytyväisempiä kuntaansa ja osallistumismahdollisuuksiinsa kuin yleensä Suomen suurimmissa kaupungeissa. Tavoitteena on kehittyä vielä paremmaksi.

Osallistuva Espoo -kehitysohjelman hyötytavoitteet

Osallistuva Espoo -kehitysohjelman ohjelmasuunnitelma (pdf, 538 Kt)

Osallistuva Espoo -kehitysohjelman loppuraportti

Kuulemisesta kumppanuuteen - Espoon osallisuusmalli

Osallisuusmallissa kuvataan, mitä osallisuudella tarkoitetaan, esitellään espoolaisen osallisuuden kulmakivet ja kerrotaan asukkaille, miten Espoossa voi osallistua ja vaikuttaa. Henkilöstölle opas toimii perehdytysmateriaalina, jonka avulla osallisuusmallin linjauksia voi sisällyttää omaan työhön.

Osallisuusmalli ja sitä esittelevä opas on rakennettu Osallistuva Espoo -kehitysohjelman toimenpiteenä.

Kuulemisesta kumppanuuteen - Espoon osallisuusmalli (pdf, 1848 Kt)