Luonto on espoolaiselle tärkeä - mieluiten luontoretkelle tai talkoisiin

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.12.2016 klo 10.43

Kaupunki selvitti, miten kolme edeltävää luontoaiheista teemavuotta ovat sujuneet. Suurinta suosiota vuodesta toiseen nauttivat luontoretket ja puhtaanapitotalkoot. Myös Meidän puisto ja Meidän roskis koettiin tärkeiksi.

Kolmena edeltävänä vuonna on vietetty ympäristöaiheisia teemavuosia: vuosi 2016 on ollut Vihervuosi, vuonna 2015 vietettiin Lähiluontovuotta ja vuonna 2014 Suomenlahti-vuotta. Nyt haluttiin selvittää vuosien onnistumista osallistujien kannalta.

Kyselytutkimuksen kaupungille teki Innolink Oy, ja siihen vastasi sähköisesti 401 teemavuosiin osallistunutta yksityishenkilöä tai kaupungin työntekijää. Yksityishenkilöt edustivat usein suurempaa ryhmää, joka oli osallistunut teemavuoteen yhdessä - mukaan lähtivät esimerkiksi monet koulut ja asukasyhdistykset.

Itse tekemisen riemua ja kaupungin työpanosta kiitettiin

Tuorein teemavuosista on vuoden 2016 Vihervuosi. Sen onnistuneimpana yksittäisenä tempauksena pidettiin puhtaanapitotalkoita, ja sitä seurasivat tiukasti luontoretket. Tietoa teemavuodesta ja sen tapahtumista oli saatu erityisesti Espoon kaupungin verkkosivuilta, ja seuraavaksi oman taustaorganisaation tai tuttavan tai kollegan kautta. Sähköposti ja sosiaalinen media täydensivät tiedonsaantia.

Vapaissa palautteissa kaupunkilaiset kiittelivät sitä, että he itse saivat osallistua oman lähiympäristönsä kunnostamiseen: ”Roskien keruuseen saatiin hyvät välineet joustavasti isolle määrälle lapsia ja roskienkeruupäivä oli huippumenestys iltapäiväkerhoissamme”, sanoi eräs vastaaja.

Ylipäätään vastaajat olivat tyytyväisiä siihen, että kaupunki toimii aktiivisesti luonnon ja lähiympäristön puolesta: ”Hienoa, että luonnon hyväksi tehtiin näyttäviä toimenpiteitä ja kampanjoita”, sanottiin palautteissa.

Luontoretkelle ja virtavesitalkoisiin 

Vuonna 2015 vietetyn Lähiluontovuoden suosituimmiksi tapahtumiksi nousivat luontoretket, ja niitä seurasivat puhtaanapitotalkoot ja Meidän roskis. Tietoa teemavuodesta saatiin Vihervuoden tavoin ensisijaisesti espoo.fi-sivujen, oman taustaorganisaation tai tuttavan tai kollegan kautta.

Vapaissa vastauksissa mieleen oli jäänyt muun muassa Suomen luonnon päivä, ja koko teemavuotta kiitettiin: ”Tällaiset lähialueen ja ympäristön merkityksen korostamiset ovat tärkeitä, sillä niiden vaikutus koskettaa kaikkia”, sanottiin palautteissa. 

Suomenlahtivuonna toistuivat samat lempitapahtumat, tosin hieman eri järjestyksessä - suosituimmaksi nousi Meidän roskis, ja sitä seurasivat luontoretket ja puhtaanapitotalkoot. Myös virtavesitalkoot koettiin onnistuneiksi. 

Tiedonsaannissa on havaittavissa se muutos, että tietoa saatiin vielä vuonna 2014 ensisijaisesti oman taustaorganisaation kautta, kun muina vuosina nettisivut olivat nousseet pääasialliseksi tiedonlähteeksi. Vuoden 2014 jälkeen viestintään olikin panostettu sekä nettisivuilla että sosiaalisessa mediassa, ja sitä toivottiin lisää myös vuoden 2016 Vihervuoden jälkeen.

Vapaissa kommenteissa Suomenlahtivuoden kiiteltiin mm. tuoneen uutta ajattelua tekemiseen. Eräs vastaaja oli iloinen siitä, että teemavuosi muutti jopa omaa luontoon kohdistuvaa käyttäytymistä ja ajattelua. 

Espoolaiset pääsääntöisesti tyytyväisiä teemavuosiin

Kokonaisuudessaan näyttää siltä, että espoolainen haluaa olla mukana ennen kaikkea kaupungin järjestämillä luontoretkillä ja osallistua ympäristön siistimiseen ja kunnostamiseen. Kyselyssä käytettiin asteikkoa 1-5 tyytyväisyyden arvioinnissa, ja 87 prosenttia vastaajista arvioi Espoon onnistumisen teemavuosien järjestämisessä arvosanalla 3-5. Jopa 56 prosenttia piti onnistumista hyvänä tai erittäin hyvänä.

”Espoon luonto- ja ympäristötoimintaan ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä”, summasivat selvityksen  tekijät.

Vastaukset vaikuttivat kulkevan käsi kädessä tämän hetken trendien kanssa.

”Espoolaisten vastaukset, kommentit ja mielipiteet ovat linjassa nyky-yhteiskunnassa vallitsevan ns. elämystalous-trendin kanssa. Kuluttajat haluavat saavuttaa elämässään kokemuksia, jotka luovat merkitystä elämälle. Luonnosta ja ympäristöstä huolenpito on edelleen vahva tarve suomalaisille ja heille on merkityksellistä päästä siihen konkreettisesti mukaan”, todettiin johtopäätöksissä.

Teemavuodet olivat osa Espoon kaupungin Kestävä kehitys -ohjelmaa. Lue siitä lisää täältä

Syvenny luontoteemavuosien esittelymateriaaliin (pdf, 925 Kt)