Yhteistoiminnallisuudella uusia ideoita ja resurssitehokasta rakentamista Keraan

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
28.10.2020 klo 8.00

Keskellä Keran halleja mies pitää käsissään ja katsoo rakennussuunnitelmaa

Keraan rakentuvan urbaanin ja kestävän kaupunginosan toteutuksessa tavoitellaan yhteiskehittämisen hyötyjä. Espoon kaupunki on kutsunut joukon kumppaneita mukaan suunnitteluun tuomaan uusia ideoita sekä kehittämään vähäpäästöisiä, resurssitehokkaita ja älykkäitä ratkaisuja. Kumppaneiden joukossa ovat muun muassa A-Insinöörit ja Ramirent.

A-Insinööreillä on vuosien kokemus yhteistoiminnallisesta aluekehittämisestä. Ajatuksena on löytää yhteisesti jaetut tavoitteet ja päästä tavanomaista parempaan lopputulokseen.

”Yhteistoiminnallisuus tarkoittaa kehittämistä, suunnittelua ja toteutusta yli tonttirajojen”, kertoo yksikönjohtaja Anssi Juntunen A-Insinööreiltä. ”Yksittäisten rakennushankkeiden sijaan tarkastellaan kokonaisuutta, johon voi kuulua usean asuintalon lisäksi palveluita, kuten kauppa, koulu ja päiväkoti, sekä mahdollisesti myös kaupungin vastuulle kuuluvaa infrarakentamista. Allianssifilosofian tapaan myös aluekehittämisessä kaikkien oleellisten osapuolien tulisi toimia yhdessä, jotta päästään hyödyntämään ryhmä-älyä, synergioita ja suuruuden ekonomiaa sekä minimoimaan perinteistä osaoptimointia.”

Työmaa ajoneuvo siirtämässä rakennustarvikkeita

Varhaisessa vaiheessa aloitettu suunnittelu ja yhteistyö tuovat hyötyjä

Ramirent on myös tunnistanut yhteistyöllä saavutettavat hyödyt. Ramirent tarjoaa mm. logistiikkasuunnittelua, jolla työmaiden kuljetukset ja muu liikkuminen optimoidaan sujuvaksi ja turvalliseksi saaden samalla säästöjä aikaan. Vastaavasti esimerkiksi työkoneiden vuokrauksen osalta yhteistoiminnallisuudella voidaan lisätä resurssitehokkuutta.

”Kun suunnittelu aloitetaan varhain, voidaan ottaa huomioon useiden rakennushankkeiden tarpeet ja löytää toimivimmat toteutustavat. Päällekkäisyyksien poistaminen ja hukan vähentäminen säästävät luonnonvaroja ja tuovat merkittäviä taloudellisia hyötyjä”, kertoo projektipäällikkö Nina Pirinen Ramirentiltä.

”Tukholmassa toteutettiin yhteishanke, jossa yhdessä keskustan korttelissa oli samanaikaisesti neljän rakennusliikkeen rakennusprojektit käynnissä. Yhteistoteutus suunniteltiin niin, että kaikkien urakoiden logistiikka ja työmaapalvelut hoidettiin yhden organisaation kautta. Näin toimien kaupunkilaisille ja yrityksille työmaasta koitui mahdollisimman vähän haittaa”, Pirinen kuvailee.

A-Insinöörit ja Ramirent ovat mukana Espoo-tarinaa toteuttavassa Puhdas ja älykäs Kera -projektissa, jossa edistetään vähäpäästöisiä ja resurssitehokkaita ratkaisuja sekä digitalisaatiota kaupunkiradan varrelle nousevaan uuteen kaupunginosaan. Muita kumppaneita ovat Espoon Asunnot, Fortum, LähiTapiola, Neste, Nokia, SOK, Sitra ja Smart & Clean -säätiö.

”Hankkeessa on syntynyt uusia ajatuksia ja kontakteja. Ramirentin kanssa olemme käyneet keskusteluja alueellisesta työmaakonseptista, jossa usean eri tontin rakennuttajille tarjottaisiin palveluja yhteisesti”, Anssi Juntunen kertoo.

”Kera on poikinut kehittämisideoita. Ramirentin pyrkii tarjoamaan entistä kattavampia palveluita ja lisäksi vastaamaan kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen haasteisiin – ja tässä työssä tarvitaan uudenlaista ajattelua. On ollut hedelmällistä ideoida yhdessä A-Insinöörien kanssa kestävämpää tapaa toteuttaa rakennushankkeita ”, Nina Pirinen lisää.