Kestävään kehitykseen teemavuodet ja projektit

Teemavuosien tavoitteena on ollut, että espoolaiset ovat entistä paremmin tietoisia Espoon luontoarvoista ja osaavat nauttia ympäristöstään monin eri tavoin. Vuosien aikana on tehty yhdessä viihtyisää lähiympäristöä sekä järjestetty talkoita, tapahtumia, retkiä ja kursseja. Niiden aikana on suunnattu metsiin, puistoihin sekä merenrantaan.

Espoossa on kestävään kehitykseen liittyen tehty myös erilaisia kokeiluja ja projekteja.

Kestävän kehityksen teemavuodet Espoossa

Vihervuonna 2016  tehtiin yhdessä meidän maisemaa - maalla ja kaupungissa. Teemavuodessa oli mukana yli 15 000 osallistujaa. Vihervuoden aikana järjestetiin tempauksia, tapahtua, retkiä ja talkoita. Luonnonhoidon toimintamallin päivitystä tehtiin yhdessä asukkaiden kanssa. Uudenlainen kaupunkiviljelylaatikkotoiminta käynnistyi ja koulumetsäyhteistyö tiivistyi. Kansallisesti Vihervuosi oli Suomen ympäristöministeriön nimeämä teemavuosi.

Lähiluonto-vuonna 2015 roskien siivoustalkoisiin osallistui yli 9 000 espoolaista. Yhteensä teemavuoteen osallistui yli 16 000 ihmistä. Teemavuoden aikana Espoon arvokkaiden luontokohteiden tietoja vietiin verkkopalveluihin. Koulujen ja päiväkotien kanssa tehtiin yhteistyötä lähimetsien käytön ja turvaamisen lisäämiseksi.

Suomenlahti-vuosi 2014  kokosi yhteen kuntalaiset, järjestöt ja yritykset toimimaan terveemmän ja turvallisemman Suomenlahden puolesta. Espoossa Suomenlahti-vuoden tapahtumiin osallistui yli 23 000 ihmistä. Tuhannet kuntalaiset siivosivat roskia rannoilta ja yli 800 ihmistä lupasi muuttaa arkipäiväisiä tapojaan Suomenlahden puolesta. Kansallisesti Suomenlahti-vuoden ohjauksesta vastasi Suomen ympäristöministeriö.

Teemavuodet ovat osa Espoon kaupungin poikkihallinnollista Kestävä kehitys -ohjelmaa. Espoossa ympäristön tila halutaan säilyttää hyvänä ja työskennellään sen eteen, että espoolaiset tuntevat vastuuta ympäristöstään ja osallistuvat elinympäristön vaalimiseen. Työtä tehdään yhdessä kumppaneiden ja kuntalaisten kanssa. Kaikki ovat tervetulleita mukaan vaikuttamaan omaan lähiympäristöönsä!

Kestävän kehityksen kokeilut ja projektit

Meidän roskis - #meidänroskis - oli Espoon kaupungin tapa vähentää roskaamista ja roskiksiin kohdistuvaa ilkivaltaa. Lasten ja nuorten taideteoksilla roska-astiat muuttuvat lähiympäristön katseenvangitsijoiksi. Vuoden 2015 aikana 1700 lasta ja nuorta saivat mahdollisuuden suunnitella Espoon katukuvaan 167 taideroskista. Taideroskiksia tehtiin ympäristömuotoilija Niko Riepposen johdolla kouluissa, nuorisotiloilla, kirjastoissa, tapahtumissa ja Espoon kuvataidekoulussa. Kokeilu toteutettiin osana Espoon kaupungin kestävän kehityksen -ohjelmaa ja Uusimaa-ohjelmaa. Katso Meidän roskis -video YouTubesta.

Kestävän kehityksen portinvartijat -toiminta käynnistyi keväällä 2015 yhteistyössä ajatushautomo Demos Helsingin kanssa. Portinvartijat olivat kaupungin työntekijöitä sekä kumppaneiden ja elinkeinoelämän edustajia, joilla oli työssään mahdollisuus vaikuttaa asukkaiden energian ja luonnonvarojen kulutusta koskeviin päätöksiin.

Espoo Catering Oy kutsui syksyn 2015 alussa Espoon 8. ja 9. luokkalaisten kotitalousryhmät kehittämään uusia ilmastoystävällisiä kasvisruokareseptejä koulujen ruokalistalle. Ensimmäinen koululaisten kotitaloustunnilla suunnittelema Papuposset-lounas tarjottiin 20.11.2015. Idea kotitalousryhmien haastamisesta suunnittelemaan uusia reseptejä koulujen ruokalistalle syntyi keväällä 2015 järjestetyssä Kestävän kehityksen portinvartijat -verkoston työpajassa. Ruokaan liittyvät valinnat ovat tärkeitä, sillä ruoan osuus kulutuksen ilmastovaikutuksista on lähes yhtä suuri kuin liikkumisen ja asumisen. Ilmastoystävällinen ruokavalio on sisältää paljon kasviksia ja on siten samalla myös terveellinen.