Tavoitteena globaali kädenjälki

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
27.7.2020 klo 12.04

Julkaistu Länsiväylässä 13.6.2020

Espoo etsii yhdessä yritysten, yliopistojen ja muiden kumppaneidensa kanssa uusia ja innovatiivisia ratkaisuja kestävyyden haasteisiin. Millaisia energiaratkaisuja tulevaisuuden kaupunki tarvitsee? Millaisilla uusilla tuotteilla ja palveluilla materiaalit saadaan pysymään kierrossa pidempään? Liikutaanko tulevaisuuden Espoossa robottibusseilla, sähköautoilla, raiteilla vai kenties kaikilla näistä? Haasteet ovat samankaltaisia myös muualla maailmassa, ja siksi Espoossa kehitetyille ratkaisuille on kysyntää muuallakin.

Kesäkuussa valmistuneessa Voluntary Local Review (VLR) -arviossa tarkastellaan kaupungin toimintaa suhteessa seitsemääntoista YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen. Arvio toimii Espoon kaupungille sekä sen kumppaneille tapana viestiä Espoossa kehitetyistä ratkaisuista kansainväliselle yleisölle. Samalla se auttaa tunnistamaan tulevaisuuden kehittämiskohteita. Arvio esitellään heinäkuussa YK:n korkean tason kokouksessa yhdessä valtioneuvoston kanslian ja Turun kaupungin kanssa.

– Arvioinnin tavoitteena on kehittää kaupungin toimintaa siten, että Espoon nykyiset ja tulevat asukkaat sekä yritykset voivat olla osa suurempaa kestävän kehityksen kokonaisuutta, arviosta vastannut projektipäällikkö Ville Taajamaa sanoo.

Kestävä tulevaisuus edellyttää kaupungeilta ennakointia ja vastaamista monenlaisiin haasteisiin. Kestävyys muodostuu tasapainosta asukkaiden hyvinvoinnin, talouden ja ympäristön kanssa. Kestävyyden neljä ulottuvuutta ovat myös kaupungin strategian, Espoo-tarinan lähtökohta.

– YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat Espoon kaupungille ja yhteistyökumppaneille osa kestävää arkea. Ne ovat tapa viestiä ja tehdä yhteistyötä erityisesti kansainvälisesti. Arviointityössä ei ole kuitenkaan unohdettu Espoon yksilöllisiä tarpeita eli asioita tarkastellaan kaupungin omista lähtökohdista, Taajamaa muistuttaa.

Muunneltu versio SDG-ympyrästä. Kuvaan on lisätty Espoon kuvituskuvia.

Hyvä kokonaiskuva Espoon kehittämisestä

VLR-arvio tarjoaa espoolaisille hyvän kokonaiskuvan siitä, mitä kotikaupungissa tapahtuu. Arvioinnissa on mukana lähes sata erilaista indikaattoria, ja Espoon tavoitteena on arvion pohjalta jatkaa kehittämistä tavoitteenaan olla nyt ja tulevaisuudessa Euroopan kestävin kaupunki.

– Esimerkiksi hiilineutraali Espoo, koulutukseen panostaminen, vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto, kiertotalous, kestävä rakentaminen, liito-oravien suojeleminen, elektroninen urheilu, liikkuva sairaala, etävastaanotot ja laaja-alainen alusta-ajattelu ovat osa arviota, Ville Taajamaa listaa.

Nyt julkaistava arvio on vasta ensimmäinen askel kaupungin sitoutumisessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen edelläkävijänä.

– Parhaiden käytäntöjen viestintä ja skaalaaminen tapahtuvat tämän jälkeen. Kestävän kehityksen tavoitteet kootaan osaksi Espoo-tarinan 2021-2025 valmistelua. Arvio julkaistaan virtuaalisesti yhdessä Turun kaupungin arvion kanssa 16. kesäkuuta. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita linjoille, Ville Taajamaa sanoo.

Kestävän kehityksen työn lähtökohta on siinä, että asukkaat voivat löytää siitä yhtymäkohtia omaan arkeensa, asuinympäristöönsä, työhönsä ja elämäänsä.

– VLR-arviointi koskettaa kaikkia espoolaisia. Rakennamme yhdessä yhä kestävämpää ja toimivampaa kaupunkia sekä asuinympäristöä itsellemme ja jälkipolville, Taajamaa summaa.