Kiertotaloudella kestäviä ratkaisuja

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
26.10.2020 klo 11.25

Julkaistu Länsiväylässä 13.6.2020

KIEPPI – Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli -projektissa Espoo, Tampere ja Turku kehittävät uusia kierto- ja jakamistalouden ratkaisuja kaupunkiympäristöön.

Espoossa kehitetään uusia kiertotalouden tuotteita ja palveluja, jotka rakentavat kestävää Espoota. Keskeisiä teemoja ovat jakamistalouden palvelut, materiaali- ravinne- ja energiavirtojen hyödyntäminen ja urbaani ruoantuotanto. Uusia kiertotalouden ratkaisuja pilotoidaan yhteistyössä yritysten, tutkimusorganisaatioiden, asukkaiden sekä yhdistysten kanssa.

 – Haluamme edistää kiertotalouteen pohjautuvan yritystoiminnan kasvamista ja uusien työpaikkojen syntymistä sekä tukea kuntalaisten ja kuluttajien kestävää elämäntapaa, KIEPPI-projektissa toimiva erityisasiantuntija Mia Johansson sanoo.

Kiertotalous on talousmalli, jonka tärkeimpänä tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja hyödyntää kaikki materiaalit mahdollisimman tehokkaasti ja kestävästi.

– Perinteisessä lineaarisessa talousmallissa hyödyke valmistetaan, käytetään ja hävitetään. Kiertotaloudessa hyödykkeet suunnitellaan elinkaareltaan pitkäikäisiksi, ja niiden arvo säilyy myös kierrossa mahdollisimman pitkään. Näin perinteistä jätettä syntyy vähemmän ja materiaalit voidaan hyödyntää arvokkaana raaka-aineena ja energiana, Johansson summaa.

Tulevaisuudessa jakamistalous mahdollistaa myös aiempaa enemmän hyödykkeiden yhteiskäyttöä omistamisen sijaan. Espoossa kaupunkipyörät ovat hyvä esimerkki jakamistalouden palvelusta, jossa hyödyke on käytössä useammalla käyttäjällä.

Innovatiiviset ratkaisut tukevat kiertotaloutta

Espoossa kiertotaloutta ja yritysten kiertotalouden ratkaisuja edistävä 6Aika-projekti KIEPPI pureutuu innovatiivisiin kiertotaloutta hyödyntäviin ratkaisuihin erityisesti uudistuvan Keran alueella.

– KIEPPI on osa kaupungin Espoo-tarinaa toteuttavaa Kestävä Espoo -kehitysohjelmaa, jolla edistetään hiilineutraalia elämää kaupungissa. Kera on malliesimerkki uudesta kiertotalouden mahdollisuuksia hyödyntävästä, kestävästä kaupunkiympäristöstä. Alue suunnitellaan, rakennetaan ja sitä kehitetään Espoo-tarinan mukaisesti – ja siitä on tulossa kansainvälinen kiertotalouden esimerkkialue.

Kaupunkipyörät ovat oiva esimerkki käytännönläheisestä kiertotaloudesta. Kuvassa pyöräillään kaupunkipyörillä.Kaupunkipyörät ovat oiva esimerkki käytännönläheisestä kiertotaloudesta. Yhteiskäyttöpyöriä voi lainata aina tarpeen mukaan fillariasemilta. Monet yritykset tarjoavat vastaavanlaisia lainaamopalveluita. Kuva: Olli Urpela

Kaikki muovi kiertää Espoossa

Tehokas ja toimiva muovin kierrätys on yksi asukkaan arkeen liittyvästä kiertotalouden ratkaisusta. Espoossa muovin kierrätystä edistetään esimerkiksi kehittämällä asukkaille uusia ratkaisuja muovin lajitteluun ja keräykseen, lisäämällä muovinkierrätystä kouluissa ja varhaiskasvatuksessa sekä selvittämällä purku- tai rakennustyömaan muoveihin liittyviä mahdollisuuksia erityisesti julkisessa rakentamisessa.

– Tavoitteena on tehdä muovin kierrätyksestä helppo ja normaali osa asukkaiden ja koulujen arkea. Työmaiden muovien erilliskeräyksellä puolestaan voidaan parantaa materiaalitehokkuutta ja sitä kautta vähentää jätteen määrää ja siitä aiheutuvia kuluja, kertoo KIEPPI-projektin projektipäällikkö Reetta Jänis.

Espoossa muovin lajittelua, keräystä ja uusiokäyttöä edistetään yhdessä Helsingin ja Lahden kaupunkien sekä alan yritysten kanssa Smart&Clean -säätiön koordinoimassa Kaikki muovi kiertää – kokonaisuudessa. Päätavoite on, että nykyisen 6 prosentin sijaan pääkaupunkiseudun muoveista kiertäisi 60–70 prosenttia. 

Lassila & Tikanoja Oyj yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen toteaakin: “Jotta tiukka tavoite saavutetaan, on otettava kaikki keinot käyttöön. Yksi malli lajitteluun ja keräykseen ei sovi kaikille ja kaikkialle, siksi on tärkeää kehittää vaihtoehtoisia tapoja muovin kierrätykseen.”

Kieppi projektin yhteistyökumppaneiden logot