Kiertotalous

Kiertotalous Espoossa on sekä kaupungin oman toiminnan kehittämistä, että yritysten ja kumppaneiden kanssa tehtävää yhteistyötä alueen kiertotalouden ja asukkaille tarjottavien palveluiden edistämiseksi.

Kiertotalous tarkoittaa luonnonvarojen säästämistä sekä niiden tehokasta ja kestävää hyödyntämistä. Kiertotaloudessa hyödykkeet suunnitellaan pitkäkäyttöisiksi ja niiden arvo säilytetään kierrossa mahdollisimman pitkään, jolloin hukkaa tai jätettä syntyy hyvin vähän.