Kestävä Espoo -projektit ja yhteystiedot

Kestävä Espoo -ohjelman kehittämistä, kokeiluja ja yhteistyötä tehdään pääasiassa ulkoisen rahoituksen mahdollistamissa projekteissa. Niiden kautta etsitään espoolaisten arkea helpottavia ratkaisuja esimerkiksi vähähiiliseen liikkumiseen, puhtaaseen energiaan, kiertotalouteen ja älykaupungin tulevaisuuden haasteisiin. Tavoitteena on löytää paikallisia ratkaisuja, joilla ratkaistaan globaaleja haasteita.

| Asemaseutujen kehittäminen | Energia | Kiertotalous | Liikkuminen |
| Teknologia | YK:n kestävän kehityksen tavoitteet | Älykaupunki |

 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja Voluntary Local Review -arvionti

Espoo on sitoutunut saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDGt) edelläkävijänä vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteena on taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä Espoo.

Voluntary Local Review (VLR) -arviossa kaupungin toimintaa, poikkihallinnollisia ohjelmia ja projekteja arvioidaan suhteessa YK:n Agenda 2030 -ohjelman 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen. Arvio esitellään heinäkuussa 2020 YK:n korkean tason kokouksessa yhdessä Suomen kansallisen arvion ja Turun kaupungin arvion kanssa.

Tavoitteena on kehittää kaupungin toimintaa, jotta Espoon nykyiset ja tulevat asukkaat ja yritykset voisivat jättää jälkeensä suuremman kestävän kehityksen kädenjäljen. Kaupungit ovat tärkeä toimija, sillä ne toteuttavat suuren osan niistä toimista, joita kokonaisvaltaisesti kestävä tulevaisuus edellyttää. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat Espoon kaupungin organisaatiolle ja yhteistyökumppaneille tapa viestiä ja tehdä yhteistyötä erityisesti kansainvälisesti.

Toimenpiteet

 • Voluntary Local Review (VLR) -arvio Espoon kaupungin toiminnasta suhteessa 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen (kesäkuu 2020)
 • Parhaiden käytäntöjen viestintä ja skaalaaminen
 • Kestävän kehityksen tavoitteet osaksi Espoo-tarinan 2021-2025 valmistelua

Aikataulu

1.10.2019-30.9.2021
Projektin ensimmäinen vaihe, VLR-arvio, valmistuu 30.6.2021 mennessä

Yhteystiedot

Ville Taajamaa
Projektipäällikkö
+358 40 508 3806
etunimi.sukunimi@espoo.fi

 

Puhdas ja älykäs Kera

Kerasta kehitetään urbaani kaupunginosa, jossa puhtaat ja älykkäät ratkaisut on hiottu huippuunsa. Aluetta kehitetään digitaaliseen alustaan pohjautuvana kiertotalouden esimerkkikaupunginosana.

Muutos tehdään yhdessä kumppaniyritysten, asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa uudenlaisella verkostoyhteistyöllä. Tarkoituksena on luoda merkittäviä ratkaisuja liittyen esimerkiksi uusiin energiaratkaisuihin, liikkumisen muotoihin ja urbaaniin ruuantuotantoon.

Toimenpiteet

Puhdas ja älykäs Kera -projekti luo uudenlaisen yhteiskehittämisen mallin, jossa kaupunki, yritykset ja tutkimuslaitokset yhdessä ideoivat ja toteuttavat hiilineutraalia kiertotaloutta ja digitalisaatiota tukevia ratkaisuja. Alueen toiminnallisuutta kehitetään seuraavissa teemoissa:

1) digitaaliset alustat
2) energiaratkaisut
3) suunnittelu ja rakentaminen
4) asuminen ja työskentely
5) liikkuminen ja logistiikka
6) urbaani tuotanto
7) kiertotalous ja kestävä elämäntapa
8) hyvinvointi ja siihen liittyvät palvelut.

Aikataulu

1.6.2019-31.5.2021

Yhteistyökumppanit

Projektissa on mukana kahdeksan kumppaniyritystä: A-Insinöörit Oy, Espoon Asunnot, Fortum Oyj, LähiTapiola, Neste Oyj, Nokia Oyj, Ramirent Oy ja SOK. Lisäksi projektissa ovat mukana Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö.

Puhdas ja älykäs Kera-projektin yhteistyökumppaneiden logot

Yhteystiedot

Niina Nousjärvi
Projektipäällikkö
Perhevapaalla 11.2.2020 alkaen

Emmi Kauhanen
Projektipäällikkö
+358 40 553 2892

Rosa Väisänen
Erityisasiantuntija
 

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@espoo.fi

 

6Aika: Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli (KIEPPI)

Espoossa kehitetään uusia kiertotalouden toimintamalleja tukemaan yritystoiminnan kehittymistä, kaupungin kestävää kasvua ja asukkaiden kestävää elämäntapaa.

Kolmen suuren kaupungin yhteisessä projektissa edistetään kierto- ja jakamistalouteen perustuvia kaupunginosia Espoossa, Tampereella ja Turussa. Espoossa projektilla tuetaan yrityslähtöisiä kiertotalouden ja jakamistalouden ratkaisuja. Uusia tuotteita ja palveluita kehitetään ja pilotoidaan kaupunkiympäristössä, erityisesti uudistuvan Keran alueella.

Kumppanuusmallissa määritellään kaupungin, asukkaiden, yritysten sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyön toimintatavat kiertotalouden toteuttamiseksi kaupunginosien suunnittelussa ja rakentamisessa.

Toimenpiteet

Keskeisiä kehitysteemoja Espoossa ovat jakamistalouden palvelut, tilojen käyttö, materiaali-, ravinne- ja energiavirtojen hyödyntäminen sekä urbaani ruuantuotanto. Projektin aikana uusia tuotteita ja palveluita kehitetään yhteistyössä yritysten, koulutus- ja tutkimuslaitosten ja asukkaiden kanssa. Yritysten toteuttamia ratkaisuja pilotoidaan Espoossa koko projektin ajan. Pilotoitavista ideoista tai yhteistyömahdollisuuksista voi olla yhteydessä projektin työntekijöihin.

Aikataulu

1.8.2019 – 30.6.2021

Yhteistyökumppanit

Kestävien kaupunkien kumppanuusmalli (KIEPPI) on osa kestävän kaupunkikehittämisen 6Aika-strategiaa, jonka toteuttamisella pyritään avoimien ja älykkäiden palvelujen syntymiseen Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Näitä Suomen kuutta suurinta kaupunkia kutsutaan myös kuutoskaupungeiksi.

Kestävien kaupunkien kumppanuusmalli (KIEPPI) -projektissa ovat mukana Tampereen kaupunki (päätoteuttaja), Espoon kaupunki ja Turku Science Park Oy.

Lue lisää Tampereen osatotetuksesta

Lue lisää Turun osatoteutuksesta

Kieppi projektin yhteistyökumppaneiden logot

Yhteystiedot

Reetta Jänis
Projektipäällikkö
+358 40 551 9484


Mia Johansson
Erityisasiantuntija
+358 40 553 0439

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@espoo.fi

 

6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa

Espoon tavoitteena on edistää vähähiilistä liikkumista ja kehittää matkaketjuja, jotta sen nykyiset ja tulevat asukkaat sekä yritykset voisivat elää ja toimia kestävän kehityksen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Neljän suuren kaupungin yhteisessä projektissa kehitetään kestävien liikkumistapojen edellytyksiä kaupunkialueilla ja tavoitellaan eri liikennemuotoja ja liikkujia yhteen kokoavien liikennehubien syntymistä.

Liikennehubilla tarkoitetaan joukkoliikenteen solmukohtaa, johon on helppo saapua jalan tai polkupyörällä, ja jossa sujuvat matkaketjut ovat mahdollisia helposti saavutettavien joukkoliikenteen runkoyhteyksien ja täydentävien liikkumispalveluiden ansiosta. Nopeita ja tiheitä yhteyksiä tarjoavat helppokäyttöiset, luotettavat ja turvalliset liikkumisen palvelut vähentävät henkilöautoilun houkuttelevuutta suhteessa kestävämpiin liikkumistapoihin, jolloin liikenteen päästöt voivat vähentyä.

Toimenpiteet

Projektissa parannetaan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia mahdollistamalla uusien liikkumispalvelujen, matkaketjujen, autonomisten bussien ja sähköisten liikkumisvälineiden kokeiluja.

Projektissa havaituista parhaista käytännöistä koostetaan käsikirja, jota levitetään esimerkiksi liikennealan kansallisen kasvuohjelman verkoston kautta liikennealan tutkimuksen sekä julkisen ja yksityisen sektorin käyttöön.

Tavoitteena on, että kokeiltavat liikkumispalvelut jatkavat toimintaansa markkinaehtoisesti tai osana seudullista liikennejärjestelmää. Onnistuessaan kokeilut voivat skaalautua muualle Suomeen ja ulkomaille, ja yritykset saavat niistä itselleen kansainvälisestikin kiinnostavia referenssejä.

Aikataulu

Projekti käynnistyi elokuussa 2019 ja se päättyy lokakuussa 2021.

Vuonna 2020 järjestetään neljän kaupungin yhteinen työpajakiertue, minkä jälkeen uusien liikkumispalvelujen kokeilut päästään aloittamaan.

Yhteistyökumppanit

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa on osa kestävän kaupunkikehittämisen 6Aika-strategiaa, jonka toteuttamisella pyritään avoimien ja älykkäiden palvelujen syntymiseen Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Näitä Suomen kuutta suurinta kaupunkia kutsutaan myös kuutoskaupungeiksi.

Projektissa ovat mukana Oulun kaupunki, Business Tampere, Turun ammattikorkeakoulu ja Turun kaupunki. Lisäksi projektissa tehdään yhteistyötä liikkumispalveluja tuottavien yritysten kanssa.

Vähili projektin yhteistyökumppaneiden logot

Yhteystiedot

Tuomas Kiuru
Projektipäällikkö
+358 40 552 2646


Mari Päätalo
Projektipäällikkö
+358 40 639 4550

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@espoo.fi

 

Sustainable Energy Positive & Zero Carbon Communities (SPARCS)

Espoo etsii uusia innovatiivisia ratkaisuja energiapositiivisten alueiden kehittämiseksi osana eurooppalaista yhteishanketta. VTT:n koordinoiman SPARCS-hankkeen keskeinen tavoite on energiapositiivisuus, joka tarkoittaa paikallisen energiantuotannon kasvattamista yli oman tarpeen uusiutuvan energiantuotannon ja energiatehokkuuden avulla.

Tavoitteeseen pyritään kehittämällä energiatehokkaita ja paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia alueellisia ratkaisuja rakentamisessa ja liikkumisessa. Ratkaisuja kehitetään hankkeen kahdessa Lighthouse-kaupungissa, Espoossa ja Leipzigissa, ja hyödynnetään viidessä seuraajakaupungissa.

Hanke on osa suurta haastetta energian ja liikkumisen muutoksen ja kestävämmän elämäntavan löytämiseksi. Energiaratkaisuissa tarkastelutaso on alueellinen yksittäisten kiinteistöjen sijaan. Lisäksi edistetään sähköistä liikkumista, liikenteen solmukohtien toimivuutta sekä hiilineutraalisuutta. Tavoitteena on, että kaupungin kädenjälki, eli uudet innovaatiot olisivat globaalisti merkittäviä. Käytännössä espoolaiset yritykset kehittävät ja kokeilevat uusia ratkaisuja ensin paikallisesti ja vievät parhaat ratkaisut sen jälkeen maailmalle.

Toimenpiteet

Hankkeessa edistetään:
 • paikallista sähkön- ja lämmöntuotantoa
 • energiatehokkuutta
 • energian paikallismarkkinoiden ja varastoinnin teknologiaa
 • kulutusjoustoa
 • sähköisen liikkumisen ratkaisuja
 • asukkaiden osallistumista energian ja liikkumisen teemoissa
 • uusia liiketoimintamalleja

Espoon demonstraatiokohteita ovat Leppävaaran Sello, Espoonlahden Lippulaiva sekä Keran alue.

Aikataulu

1.10.2019 - 30.9.2024.

Kolme ensimmäistä vuotta Espoossa ja Leipzigissa kehitetään energiaan ja liikkumiseen liittyviä ratkaisuja, joita kokeillaan vähintään kahden vuoden ajan muualla Espoossa sekä viidessä seuraajakaupungissa.

Yhteistyökumppanit

EU:n Smart Cities Lighthouse -projektien yhteisenä tavoitteena on kehittää kaupallistettavia, korkean markkinapotentiaalin omaavia energia-, liikenne- ja ICT-ratkaisuja

Espoon konsortioon kuuluvat: Adven, Citycon, Kone, Plug-IT Finland, Siemens, RIL ja VTT, mukana onnistumista tukemassa myös Espoon Asunnot, Fortum, HSL, HSY, Sello, Smart & Clean -säätiö ja Uudenmaan liitto. Yhteensä hankkeessa 31 kumppania ympäri Eurooppaa.

SPARCS kumppaneiden logot

Yhteystiedot

Elina Wanne
Projektipäällikkö
+358 40 552 4209


Henri Horn (energia)
Erityisasiantuntija
+358 40 552 3509


Jani Tartia (liikkuminen)
Erityisasiantuntija
+358 40 553 2815

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@espoo.fi

 

Neutral Host Pilot

Projektissa kehitetään älypylväisiin pohjautuvia innovaatiota, jotka edistävät kestävämmän kaupungin rakentamista ja ylläpitoa. Kyseessä on tutkimusprojekti, jossa on vahvasti mukana yrityskonsortio ja tutkimusorganisaatiota. Projektin aikana mietitään uusia liiketoimintamalleja älypylväisiin pohjautuvalle digitaaliselle kaupunkialustalle. Älypylväissä hyödynnetään viimeistä teknologiaa kuten 5G:tä, droneja ja IoT-sovelluksia. Neutral Host Pilot -projekti on osa LuxTurrim5G-ekosysteemiä.

Toimenpiteet

Pilottiverkon rakentaminen valmistuu Keran alueelle arviolta 5/2020
Pilotointeja tehdään koko projektin ajan 5/2020-10/2021
Suunnitelma Keran alueelle ehdotettavista älypylväisiin pohjautuvista teknisistä ratkaisuista valmistuu arviolta 11/2020, jota päivitetään projektin loppuun asti 10/2021

Aikataulu

1.11.2019 - 31.10.2021

Yhteistyökumppanit

Nokia, Sitowise, Caruna, Vaisala, A-Insinöörit, Link Design & Development, Vedia, Agora Networks, Sensible4, Aalto-yliopisto, VTT, Helsingin yliopisto, Traficom

Neutral host kumppaneiden logot

Yhteystiedot

Niko Ferm
Kehittämispäällikkö
+358 40 552 1271
etunimi.sukunimi@espoo.fi

 

Asemanseudut uusien vähähiilisten liiketoimintakonseptien kehitysalustana (Fiksu ASSA)

Fiksu Assa -hankkeessa kehitetään asukkaiden vähähiilistä arkea tukevia palveluita raideliikenteen asemilla Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Asemien palvelutarjonnan parantaminen sujuvoittaa kaupunkilaisten arkea ja kannustaa ilmastoystävälliseen liikkumiseen.

Vuonna 2020 hankkeessa toteutetaan Fiksu arki assalle -yrityskehitysohjelma, jossa kasvuyritykset ja kumppaniyritykset rakentavat uusia arjen palveluja asemanseuduille. Ohjelman tavoitteena on luoda kestävän arjen palveluja, lisätä asemanseutujen viihtyisyyttä ja edistää raideliikenteen houkuttelevuutta.

Toimenpiteet

 • Fiksu arki Assalle - yrityskehitysohjelma 2020
 • Fiksu Assa tapahtuma asemanseuduilla 2018 ja 2019
 • Analyysi vähähiilisestä liiketoiminnasta asemanseuduilla
 • Asemanseutujen innovaatiokilpailu

Aikataulu

1.9.2018 - 31.12.2020

Yhteistyökumppanit

HSY, Espoon, Vantaan, Helsingin ja Hämeenlinnan kaupungit sekä Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy

Fiksu assa kumppaneiden logot

Yhteystiedot

Sanna Rönkkönen
Projektipäällikkö
+358 40 645 8877
etunimi.sukunimi@espoo.fi