Keran energiaekosysteemi – kehityspolkuja kohti tulevaisuuden energiaratkaisuja

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
17.6.2020 klo 9.33

Energia-ala on murroksen edessä. Siirtyminen vähäpäästöisiin energiantuotantotapoihin ja uusiin älykkäisiin teknologioihin muokkaa toimintaympäristöä. Samaan aikaan energiantuotanto hajautuu jopa kiinteistö- tai huoneistotasolle – kuka vain voi ryhtyä energian tuottajaksi ja jälleenmyyjäksi. Mullistusta lisäävät muun muassa digitalisaation mahdollisuudet sekä liikenteen sähköistyminen.

Paikallista energiaa ja älykkäitä palveluja

Espoon Keran kaupunginosaan on hahmoteltu energiaekosysteemiä, joka vastaisi tulevaisuuden haasteisiin. Tavoitteena on, että energian tuotanto, jakelu ja hallinta toteutuisivat monipuolisesti kaupunkilaisia palvelevana kokonaisuutena Kerassa. Käytännössä uudenlainen ekosysteemi voisi tarkoittaa muun muassa alueellista ja korttelikohtaista energiantuotantoa, älykästä sähköverkkoa, älykkäitä rakennuksia, kotitalouksien kysyntäjoustoa, energian varastointia ja energiayhteisöjä.

”Alueellinen, energiapositiivinen ja kiertotaloutta palveleva ratkaisu tuottaisi energiaa paikallisesti ja vähäpäästöisesti. Tätä toteuttamaan täytyy kuitenkin luoda toimiva ja kokonaisuutta optimoiva ekosysteemi, joka vie alueellista järjestelmää pitkäjänteisesti kohti yhteistä tavoitetta. Ekosysteemi on avoin uusille toimijoille ja liiketoimintakonsepteille, joita Keran alueen energiapalvelut tarvitsevat”, kertoo Keran energiaekosysteemin selvitystyöhön osallistunut Jaana Pelkonen Smart & Clean -säätiöstä.

Avoimuutta, rohkeutta ja kauaskatseisuutta

Energiaekosysteemin kuvauksessa on esitetty alueellinen energiainfra sekä palvelut alueen asukkaille, kiinteistöille ja yrityksille. Merkittävinä trendeinä ovat älykäs alueellinen energianhallinta ja kysyntäjouston hyödyntäminen. Esimerkiksi kiinteistöissä energiankulutusta ohjattaisiin tarpeen, hinnan ja päästöjen mukaan. Kysyntäjoustolla saadaan tehopiikkejä madallettua ja sopeutettua energiankulutusta, kun joustamattoman energiantuotannon, erityisesti ajallisesti vaihtelevien aurinkosähkön ja tuulivoiman määrä verkossa lisääntyy.

Asukkaat valikoituivat ekosysteemityön lähtökohdaksi. Tulevaisuuden energiapalvelujen tavoitteena on, että ratkaisut ovat asukkaille helppoja ja kustannustehokkaita sekä samalla vähäpäästöisiä tukien alueellista hiilineutraaliustavoitetta.

Asukkaasta energiantuottajaksi

Asukkaan rooli suhteessa energiaan on muuttumassa kuluttajasta aktiiviseksi energiayhteisön toimijaksi. Hahmotellussa Keran energiaekosysteemissä asukkaat toimivat energian pientuottajina ja jälleenmyyjinä. Hajautettu energiantuotanto ja erityisesti aurinkosähkön tuotanto on aiempaa kannattavampaa. Tuleva lainsäädäntö ja uusi teknologia mahdollistavat esimerkiksi kiinteistön sisäiset ja kiinteistörajat ylittävät energiayhteisöt, joissa voi tehdä yhteisiä investointeja pientuotantoon ja hyödyntää energiaa ilman siirtomaksuja ja veroa. Myös pelisäännöt hajautetulle energiayhteisölle selkiytyvät – tämä tarkoittaisi esimerkiksi sijoitusta muualla Suomessa sijaitsevaan tuulivoimalaan.

Askelmerkit ekosysteemin toteutukseen

Keran uusien energiapalvelujen ja -ratkaisujen kehittäminen on esimerkki organisaatiorajoja rikkovasta yhteistyöstä, joka perustuu uudenlaiseen toimijoiden vapaaehtoiseen monitoimijamalliin, energiaekosysteemiin.

Energiaekosysteemin selvitystyössä määriteltiin askeleet, joilla päästään alueellisen kokonaisuuden konkreettiseen toteutukseen. Avaintoimijoiksi tunnistettiin Espoon kaupungin lisäksi energian tuottajat ja energiaverkkoja hoitavat tahot, maanomistajat, rakennusliikkeet, Keran asukkaat ja yritykset, digitaalisen alustan kehittäjä sekä keskeiset rakentamisen aikaiset energia- ja käyttövoimatoimijat. Toteutuksen tiekarttaa hahmoteltiin vuoteen 2030 asti.

Selvitystyö toteutettiin osana Puhdas ja älykäs Kera -hanketta, joka tukee kaupunginvaltuuston tavoitetta kehittää Kerasta kansainvälinen esimerkki digitaaliseen alustaan kytkeytyvästä kiertotalouden kaupunkialustasta. Työskentelyyn on kuulunut mm. sidosryhmien haastatteluja, työpajatyöskentelyä, teknologioiden kartoitusta ja kehityspolkujen määrittämistä. Selvityksen toteutti Ramboll Finland yhteistyössä Smart& Clean-säätiön ja Espoon kaupungin kanssa.

Keran energiapositiivisen alueen ekosysteemi -loppuraportti (pdf, 1614 Kt)

Yhteystiedot:

Lisätietoja Keran alueesta: www.espoo.fi/kera
Seuraa sosiaalisessa mediassa: #UusiKera ja #NewKera

Emmi Kauhanen
Puhdas ja älykäs Kera -projektipäällikkö, Espoon kaupunki
puh. 040 553 2892, emmi.kauhanen@espoo.fi

Jaana Pelkonen
johtava asiantuntija, Smart & Clean -säätiö
puh. 040 540 9775, jaana.pelkonen@smartclean.fi