Espoon kaupunki sitoutuu kiertotalouteen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
15.1.2021 klo 8.55

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä allekirjoitti loppuvuodesta 2020 Euroopan laajuisen Circular Cities Declaration -kiertotaloussitoumuksen, jonka kymmenen tavoitetta edistävät kaupungin kiertotalouden ja kestävän kehityksen toteutumista.

Kiertotalous tarkoittaa luonnonvarojen säästämistä sekä niiden tehokasta ja kestävää hyödyntämistä. Kiertotaloudessa hyödykkeet suunnitellaan pitkäkäyttöisiksi ja niiden arvo säilytetään kierrossa mahdollisimman pitkään, jolloin hukkaa tai jätettä syntyy hyvin vähän. Kiertotalouden sitoumus tukee Espoon päämäärää olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä sekä saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet edelläkävijäkaupunkina.

Kiertotalouden kehittäminen kaupungin uudenvuodenlupaus

Allekirjoittamalla sitoumuksen Espoon kaupunki astuu uuteen vuoteen 2021 lupauksella kiertotalouden kehittämisestä niin kaupungin toiminnoissa kuin yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Asukkaat ovat tärkeässä roolissa alkavassa kehittämistyössä. Vastaamalla lyhyeen kyselyyn 15.2.2021 mennessä voit kertoa ajatuksiasi kiertotaloudesta ja Espoon roolista siinä.

Sitoumuksen tavoitteiden mukaisesti Espoossa tullaan kehittämään esimerkiksi hankintakriteerejä, vahvistamaan kiertotaloutta aluekehityshankkeissa sekä edistämään kierrätystä, korjaamista ja uudelleenkäyttöä. Edistymisestä raportoidaan vuosittain.

Myös useat muut kaupungit ovat allekirjoittaneet Circular Cities Declaration ‑kiertotaloussitoumuksen. Kaupungeilla on tärkeä rooli kiertotalouteen siirtymisessä. Muutos tapahtuu yhteistyössä asukkaiden, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Kiertotalous näkyy kaupungin toiminnassa

Kiertotalous näkyy monella tavalla Espoon kaupungin nykyisessä toiminnassa aina kirjastopalveluista kaupunkialueiden, kuten Keran, kehittämiseen. Sitoumus jatkaa Espoossa jo alkanutta kiertotalouden työtä. Kaupunki on edistänyt asiaa esimerkiksi Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet (HNRY), Espoon kaupunki palveluna innovatiivisen hankinnan keinoin (InnoCaaS), ja Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli (KIEPPI) -projekteissa sekä tänä vuonna käynnistyvässä Muovin tarina – roskasta tuotteeksi -projektissa. Lue lisää kaupungin kiertotaloutta edistävistä projekteista.

Lisätietoa

Beatriz Ramírez, erityisasiantuntija, jakamis- ja kiertotalous beatriz.ramirez@espoo.fi, p. 040 639 4197

Lisätietoa Circular Cities Declarationista englanniksi https://circularcitiesdeclaration.eu/

espoo.fi/kestavaespoo