Kestävä Espoo -kehitysohjelma

Kestävä Espoo -ohjelmatyöllä tuetaan taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävien ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottamista.

Kestävä Espoo -kehitysohjelmassa keskitytään löytämään uusia ratkaisuja, joilla merkittävästi tuetaan kaupungin hiilineutraalius vuoteen 2030 tavoitteen saavuttamista. Kehitysohjelmalla edistetään päästöttömän kaukolämmön ja älykkäiden energiaratkaisujen kehittämistä yhteistyössä Fortumin kanssa, kehitetään joukkoliikenteeseen tukeutuvia uusia käyttäjälähtöisiä liikennepalveluja sekä luodaan toimintamalleja lähiympäristöön vaikuttamisen ja osallistamisen vahvistamiseksi.

Kehitysohjelman hyötytavoitteet vuosille 2017 - 2021

  1. Rakennamme ja kehitämme Espoota älykkäillä ratkaisuilla
  2. Espoolaisten liikkuminen sujuvoituu ja monipuolistuu
  3. Päästötön energian tuotanto ja älykkäät energiaratkaisut
  4. Espoolaiset toimivat vastuullisesti
  5. Lähiympäristön luontohyödyt ja virkistäytymismahdollisuudet kasvavat

Kestävä Espoo ohjelmasuunnitelma 2017-2021

Euroopan kestävin kaupunki, #kestäväEspoo

Espoon tavoitteena on olla pysyvästi Euroopan kestävin kaupunki.

Espoon kaupunki paikallisine kumppaneineen ja verkostoineen palkittiin 29.1.2019 Energy Globe World Award -tapahtumassa Yazdissa, Iranissa. Kyseessä on yksi maailman arvostetuimmista energia- ja ympäristöalan palkinnoista. Sustainable City -palkinto on tunnustus Espoossa pitkään tehdylle kestävän kehityksen työlle, erityisesti energiayhteistyölle.

Espoo liittyi lokakuussa 2018 YK:n kestävän kehityksen johtajuusohjelmaan yhtenä 25 edelläkävijäkaupungista. Espoon kaupunki sitoutuu saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet  jo vuoteen 2025 mennessä yhdessä Cambridgen, Palo Alton, Heidelbergin ja Noidan yliopistokaupunkien kanssa. Työllä tuetaan uusien älykkäiden kaupunkiratkaisujen kehittämistä ja hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista. Espoon toiminta painottuu ensivaiheessa tavoitteisiin (4) oppiminen ja koulutus, (9) kestävä teollisuus, infrastruktuuri ja innovaatiot ja (13) ilmastoteot. Työssä keskeistä on kumppanuudet ja osallistaminen, jotta mukana olisi koko Espoo: kaupunkiorganisaatio, Aalto-yliopisto, yritykset, yhteisöt ja tärkeimpänä asukkaat.

Espoo on noteerattu kansainvälisessä vertailututkimuksessa Euroopan kestävimmäksi kaupungiksi (Telos 2016, 2017). Tutkimus osoitti, että kasvava Espoo on taloudellisilla, sosiokulttuurisilla ja ekologilla kestävän kehityksen mittareilla mitattuna onnistunut pitämään kehityksensä kestävänä.

Sitoumus2050.fi - Espoo ensimmäisenä kaupunkina mukana

Espoo liittyi vuonna 2015 kestävän kehityksen ohjelmallaan ensimmäisenä kaupunkina mukaan Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen.

Espoon kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Fortum ja Espoon kaupunki ovat sitoutuneet hiilineutraaliin kaukolämmön tuotantoon alueen kaukolämpöverkossa 2020-luvulla. Fortumin välitavoitteena on kivihiilestä luopuminen vuoden 2025 aikana. Yhteistä hiilineutraalisuusprojektia kutsutaan nimellä Espoo Clean Heat, www.espoocleanheat.fi.

Fortumin ja Espoon kaupungin yhteiskuntasitoumus - Kaukolämpö hiilineutraaliksi 2020-luvulla