Kestävä Espoo -kehitysohjelma

Kestävä Espoo -ohjelmatyöllä tuetaan taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävien ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottamista.

Kestävä Espoo -kehitysohjelmassa keskitytään löytämään uusia ratkaisuja, joilla merkittävästi tuetaan kaupungin hiilineutraalius vuoteen 2030 tavoitteen saavuttamista. Kehitysohjelmalla edistetään päästöttömän kaukolämmön ja älykkäiden energiaratkaisujen kehittämistä yhteistyössä Fortumin kanssa, kehitetään joukkoliikenteeseen tukeutuvia uusia käyttäjälähtöisiä liikennepalveluja sekä luodaan toimintamalleja lähiympäristöön vaikuttamisen ja osallistamisen vahvistamiseksi.

Kehitysohjelman hyötytavoitteet vuosille 2017 - 2021

  1. Rakennamme ja kehitämme Espoota älykkäillä ratkaisuilla
  2. Espoolaisten liikkuminen sujuvoituu ja monipuolistuu
  3. Päästötön energian tuotanto ja älykkäät energiaratkaisut
  4. Espoolaiset toimivat vastuullisesti
  5. Lähiympäristön luontohyödyt ja virkistäytymismahdollisuudet kasvavat

Kestävä Espoo -kehitysohjelman kärkiprojekteissa ja -toimenpiteissä vuonna 2018

  • määritellään Keran toiminnallisuus ja edistetään puhtaiden ja älykkäiden kaupunkiratkaisujen käyttöönottamista yhteistyössä kumppaneiden kanssa
  • kehitetään joukkoliikenteeseen tukeutuvia uusia käyttäjälähtöisiä liikennepalveluja (MaaS-palvelut) espoolaisten käyttöön
  • jatketaan yhteistyötä Fortumin kanssa päästöttömän kaukolämmön ja älykkäiden energiaratkaisujen edistämiseksi Espoossa
  • kehitetään toimintamalleja lähiympäristöön vaikuttamisen ja osallisuuden vahvistamiseksi

Euroopan kestävin kaupunki, #kestäväEspoo

Espoo on kansainvälisen vertailututkimuksen mukaan Euroopan kestävin kaupunki. Tutkimus osoitti, että kasvava Espoo on taloudellisilla, sosiokulttuurisilla ja ekologilla kestävän kehityksen mittareilla mitattuna onnistunut pitämään kehityksensä kestävänä. EU-puheenjohtajamaan Hollannin keväällä 2016 teettämässä tutkimuksessa oli mukana yli 140 eurooppalaista kaupunkia.

Espoon tavoitteena on olla pysyvästi Euroopan kestävin kaupunki.

Ensimmäisenä kaupunkina mukana kansallisessa sitoumustyössä

Espoo liittyi vuonna 2015 kestävän kehityksen ohjelmallaan ensimmäisenä kaupunkina mukaan Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen. Suomen kestävän kehityksen toimikunta palkitsi Espoon antaman sitoumuksen kesällä 2016 vuoden vaikuttavimpana.

Espoon kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus