Kaupunginhallituksen päätöksiä 4.9.

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
4.9.2017 klo 15.01

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Espoo-tarinan sekä strategiaperustaan kuuluvat vision, arvot ja toimintaperiaatteet. Päämäärät, valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet käsitellään kaupunginhallituksen ylimääräisessä kokouksessa 11.9. klo 15.30. Espoo-tarina on kaupungin toimintaa ja kehittämistä ohjaava strategia, jota toteutetaan toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tarinoilla ja tuloskorteilla sekä poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto vahvistaa vuoden 2018 tuloveroprosentiksi nykyisen 18,00 sekä vahvistaa kiinteistöveroprosenteiksi kiinteistöverolain mukaiset alarajat 2018. Veroprosentista päätetään joka vuosi erikseen.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy ohjeellisena kehyksen vuoden 2018 talousarviolle sekä vuosien 2019-2020 taloussuunnitelmalle ja vuosien 2018 – 2027 investointiohjelmalle valmistelun pohjaksi.

Kehyksen keskeisenä tavoitteena on kaupunkikonsernin talouden pitäminen tasapainossa. Kehys toteuttaa tavoitetta kaupunkikonsernin velkaantumisen taittamisesta viimeistään vuonna 2020. Investointien määrä rajataan taloudellisesti kestävälle tasolle, keskimäärin enintään 280 milj. euroon vuodessa seuraavan 10 vuoden ajan.

Erityisenä painopistealueena investointiohjelmaan sisältyy noin miljardin euron rahoitus koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi eri toimenpitein 10 vuoden aikana. Tavoitteena on, että sisäilmakohteiden ja hätäväistöjen lukumäärä on nolla ja että kouluilla ja päiväkodeille on toimivat tilat. Ohjelmassa hyödynnetään tyyppikouluja, koulurahastoa ja koulu palveluna -mallia. Sisäilmaratkaisuja haetaan kansallisesti yhdessä muiden suurien kaupunkien kanssa.

Espoon verorahoitus 2018 (verot ja valtionosuudet) kasvaa käytettävissä olevan tiedon perusteella yhteensä 3,1 prosenttia vuoteen 2017 nähden, arviota tarkennetaan valtion veroperustepäätösten valmistuttua ja valtionosuuslaskelmien tarkennuttua syksyllä 2017. Vuonna 2018 kaupungin lainamäärä lisääntyy noin 123 milj. euroa ja vuosina 2019 - 2020 lainakanta kasvaa yhteensä noin 140 milj. eurolla.  Lainamäärä ylittää miljardin euron rajan 2019 ja kasvaa 1 044 milj. euroon ja 3 531 euroon/asukas vuonna 2020.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja