Kaupunginhallituksen päätöksiä 2.10.2017

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
2.10.2017 klo 18.02

Kaupunginhallitus hyväksymillä hyötytavoitteilla kuvataan kehitysohjelmien tavoitetilaa.

Osallistuva Espoo -ohjelmalla edistetään asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen osallistumista.

Innostava elinvoimainen Espoo -ohjelma edistää kansainvälisesti vetovoimaisten, Espoon elinkeinorakennetta monipuolistavien yritysten syntymistä sekä työllisyyden paranemista.

Kestävä Espoo -ohjelma toteuttaa Espoon tavoitetta olla pysyvästi Euroopan kestävin kaupunki sekä hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Hyvinvoiva Espoo -ohjelma vahvistaa espoolaisten mahdollisuuksia edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäisee alueiden eriytymiskehitystä lisäämällä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Kaupunginhallitus hyväksyi Puustellinkallion asemakaavamuutoksen Leppävaarassa. Kaavasta päättää valtuusto. Asemakaavan muutos mahdollistaa lisää asuinkerrostaloja Leppävaaran aluekeskuksen läheisyyteen hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen. Kaavamuutoksessa mahdollistetaan päiväkoti, joka tulee palvelemaan laajempaa aluetta.

Vastaukseen Laaksolahden jäähallin purkamista koskevaan valtuustoaloitteeseen tehtiin seuraava lisäys. Urheilupuiston alueen kehittämistä jatketaan teknisen ja ympäristötoimen ja liikuntapalveluiden yhteistyönä niin, että haetaan mahdollisuutta lisätä urheiluun liittyviä palveluita ja tiloja. Liikuntatilojen rakentamisen ja rannan kunnostamisen rahoittamiseksi selvitetään mahdollisuutta sijoittaa myös vähäisessä määrin asuntorakentamista alueelle.

Kaupunginhallitus hyväksyi Espoon kaupungin ja Liikenneviraston välisen aiesopimuksen Kehä I:n parantamisesta. Kehä I:n pullonkaulojen poistoa on tehty jo pitkään valtion ja kaupunkien yhteistyönä. Seuraavaksi on tarkoitus parantaa Laajalahden kohtaa.

Lausunnon antaminen Kehä I:n tiesuunnitelmasta välillä Kalevalantie – Turunväylä jäi pöydälle.

Vastaus valtuustoaloitteeseen nuorisovaltuustoaloitteiden tuomisesta valtuuston käsittelyyn palautettiin valmisteluun.

Suomenkielisen esiopetuksen järjestäminen sivistystoimen varhaiskasvatuksen tulosyksikössä jätettiin pöydälle.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja