Työpaikkansa menettäneiden asiantuntemus käyttöön uusien työpaikkojen luomisessa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
21.8.2015 klo 15.40

Ohjelmistoyhtiö Microsoftin yt-neuvottelut Suomessa ovat päättyneet. Yhtiö vahvisti leikkaavansa Suomesta 2 300 työpaikkaa ja sulkevansa Salon tuotekehitysyksikkönsä. Espoon ja Tampereen osalta henkilövähennykset tarkentuvat myöhemmin.

”Työpaikkojen vähennykset vaikeuttavat entisestään pitkälle koulutettujen espoolaisten työllisyystilannetta”, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä sanoo.

Espoossa on yli 5 300 pitkään työttömänä ollutta kaupunkilaista. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut vuodessa 45 prosentilla. Talouskriisin alkua edeltäneestä vuoden 2007 kesästä työttömien määrä on Espoossa kasvanut 125 prosentilla.

Espoon pitkäaikaistyöttömistä on korkeasti koulutettuja yli kolmasosa. Osuus on Suomen korkein. Luvuissa näkyvät Espoossa toimivien, suurten teknologiayhtiöiden viime vuosien irtisanomiset.

Espoon kaupungin elinkeinojohtaja Tuula Antolan mukaan perinteiset työllisyydenhoidon keinot vastaavat usein heikosti korkeasti koulutettujen työttömien tarpeisiin. Espoon kaupunki etsii aktiivisesti uudenlaisia keinoja korkeasti koulutettujen uudelleen työllistymisen tueksi.

”Työpaikkansa menettäneet korkeasti koulutetut ovat parhaita asiantuntijoita sparraamaan julkishallintoa siitä, miten voidaan vauhdittaa uusien työpaikkojen syntymistä. Heillä on arvokasta osaamista ja kokemusta, jolla voidaan haastaa kaupungin, työhallinnon ja muiden irtisanottavia tukevien tahojen palveluita”, Antola toteaa.

Antola muistuttaa hallitusohjelmassa mainittujen innovatiivisten kokeilujen tärkeydestä. Maan hallitus haluaa hyödyntää kokeiluissa kansalaislähtöisiä toimintatapoja ja nopeuttaa reagointia yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuissa. Ratkaisuilla halutaan parantaa palveluita, edistää omatoimisuutta ja yrittäjyyttä sekä vahvistaa alueellista ja paikallista päätöksentekoa sekä yhteistyötä.

”Haluamme haastaa työ- ja elinkeinohallinnon mukaan irtisanottavien kanssa ideoitavien palveluiden kehittämiseen ja toteuttamiseen kokeilukulttuurin hengessä”, elinkeinojohtaja Antola toteaa.

Kaupunginjohtaja Mäkelä muistuttaa, että Espoon suurin investointi Länsimetro mahdollistaa myös kansallisesti merkittävien kaupunki-innovaatioiden kehittämisen.

”Länsimetron kasvu- ja kehityskäytävä antaa hyvät edellytykset voittaa takaisin Suomen menettämiä osaamis- ja tietointensiivisiä yrityksiä ja työpaikkoja sekä kehittää Euroopan parasta innovaatioympäristöä”, Mäkelä sanoo.

Kooste uusia urapolkuja tukevista mahdollisuuksista: www.espoo.fi/uudelleuralle