Sähköbussien latausasemien hankintaan Espoolta enintään viisi miljoonaa euroa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
21.9.2015 klo 10.51

Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksiä 21.9.2015

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti, että Espoo sitoutuu sähköbussien latausasemien hankkimiseen kaikille niille Länsimetron liityntäliikenteen linjoille, joissa liityntäliikenteen kilpailutuksen voittaa sähköbussi.

Päätöksen mukaan kaupungin elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahaston varoja voidaan käyttää investointiin enintään 5 miljoonaa euroa. Edellytyksenä on, että valtio maksaa kolmasosan investoinnin arvosta. Espoo sitoutuu hankkimaan myös latausasemien ylläpito- ja huoltotyöt, kunnes uusi mahdollinen toimija voi ottaa latausasemat vastuulleen.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) kilpailuttaa parhaillaan Länsimetron linja-autojen liityntäliikennettä, joka käynnistyy yhdessä metron kanssa elokuussa 2016. Espoon kaupungin ja valtion yhteisen päätöksen pohjalta HSL:n on mahdollista tarkistaa kilpailutusta siten, että palvelun tarjoajille markkinoidaan mahdollisuutta tarjota myös sähköbusseja. Espoo kokoaa jatkossa sähköbussien käyttöönoton edistämisen ohjelmaan kaupungin tavoitteet kuhunkin HSL:n liityntäliikenteen kilpailutuskierrokseen liittyen.

HSL kilpailuttaa Espoon alueella Länsimetron liityntäliikenteeseen noin 150 bussia. Koko Länsimetron kasvu- ja kehityskäytävän sähköbussien lataamiseen tarvitaan noin 25 latausasemaa. Yhden latausaseman hinta on noin 300 000 euroa.

Espoon tavoitteena on lisätä merkittävästi länsimetron kasvu- ja kehityskäytävän sekä kaupunkiradan syöttöliikenteen sähköbussien määrää. Sähköbussit pienentävät liikenteen ilmastopäästöjä ja vaikuttavat myönteisesti ilmastonmuutoksen hillintään. Sähköbussien elinkaariperustainen hinta on alhaisempi kuin käytettäessä tavanomaista bussikalustoa. Sähköbussien käyttö vähentäisi meluhaittoja sekä pienhiukkaspäästöjä. Metron ja liityntäliikenteen päästöttömyys mahdollistavat tiiviin kaupunkirakenteen, jossa ilmanlaatu on hyvä.

Sähköbussien hankinta lisää kotimaisia cleantech-markkinoita ja tukee hallituksen bio- ja puhtaan talouden kärkihanketta. Suomen asema uusien innovatiivisten tuotteiden ja palvelukokonaisuuksien referenssimaana vahvistuu ja toimialalle syntyy uusia työpaikkoja. Mittava sähköbussien käyttöönotto lisää alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja edistää älykkään liikennejärjestelmän syntymistä.

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto varasi Espoon Siirtolapuutarhayhdistys ry:lle Niipperistä noin 4,2 hehtaarin alueen siirtolapuutarhan suunnittelua varten. Varattu alue on osa Espoon omistamaa Niipperin 10,7 hehtaarin ryhmäpuutarha- ja palstaviljelyaluetonttia ja se pitää sisällään 68 tonttia. Jokaiselle tontille saa rakentaa kesäkäyttöön tarkoitetun puutarhamajan, joka saa olla enintään 30 neliötä.

Hakijoiden tavoitteena on, että alueen rakentaminen voitaisiin aloittaa jo keväällä 2016. Espoon Siirtolapuutarhayhdistys ry päätyi rajaamaan jäsenyyden niin, että yksi talous voisi muodostaa yhden jonotusnumeron eli jäsenyyden siirtolapuutarhapalstaa varten. Tällöin palstoja tarjottaisiin jäsenille jonotusnumeron mukaisessa järjestyksessä.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jätti pöydälle esityksen lähtökohdiksi Kehä I:n tunneloinnille Tapiolan ja Otaniemen välissä. Se käsitellään jaoston seuraavassa kokouksessa 19.10.2015.

Muut päätökset tehtiin esityksen mukaan.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston esityslista/ennakkopöytäkirja

Lisätietoja

Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston puheenjohtaja Ari Konttas, p. 050 338 9745