Pääkaupunkiseutu harppaa puhtaiden ratkaisujen kärkeen uudella Smart & Clean -säätiöllä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
24.5.2016 klo 11.34

Sitran perustama Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö kehittää pääkaupunkiseudusta ja Lahdesta maailmanluokan testialueen puhtaissa ja älykkäissä ratkaisuissa, joita kaupungistuva ja fossiilisen energian käytöstä eroon pyristelevä maailma tarvitsee. Tavoitteena on, että pääkaupunkiseutu ja Lahti tarjoavat parhaat ratkaisut maailman kaupunkien haasteisiin ja toimivat näyteikkunana suomalaisille ja kansainvälisille yrityksille.

Uudessa säätiössä ovat mukana kumppaneina Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa ja Lahti, yritykset, valtio sekä Uudenmaan liitto. Säätiön toiminta-aika on viisi vuotta.

Säätiö kokoaa ja tuottaa projekteja, joilla luodaan alueelle puhtaisiin ja älykkäisiin ratkaisuihin perustuvia liiketoimintamahdollisuuksia. Ratkaisut liittyvät muun muassa liikenteeseen, ruokaan, asumiseen ja energiaan. Työn tuloksena seudulle syntyy asukkaiden ja yritysten arkeen soveltuvia tuotteita ja palveluita.

”Säätiö luo uudenlaisen yhteistyömuodon, jonka avulla seudulle saadaan syntymään uusia innovaatioita, kasvua ja työpaikkoja. Projekteissa syntyy ratkaisuja, joita yritykset tarjoavat kaupungistuvan maailman ongelmiin. Tällaisen yhteistyömallien pitää nousta Suomen innovaatiotoiminnan kärkeen, jotta pystymme vastaamaan muuttuviin globaaleihin haasteisiin”, sanoo Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.

Kyseessä ei ole perinteinen rahoitusta jakava säätiö, vaan taho, joka yhdistää yksityiset ja julkiset toimijat – niin kaupungit, yritykset, asukkaat kuin tiedemaailmankin. Näiden toimijoiden kanssa säätiö tuottaa projektikokonaisuuksia, joista syntyy muun muassa uusia ratkaisuja, tuotteita ja palveluja muun muassa liikkumiseen ja asumiseen. Samalla syntyy vientikonsepteja.

"Luomme yhdessä pääkaupunkiseudusta paikan, jossa elinkeinoelämä vauhdittaa ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Täällä yritykset voivat testata kehittämiään tuotteita ja palveluita. Niistä pystymme yhdessä kaupunkien kanssa rakentamaan kansainvälisiä menestystarinoita”, sanoo säätiön hallituksen puheenjohtaja, Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Säätiön toiminta rahoitetaan lahjoituksilla ja avustuksilla. Tavoitellun budjetin mukaan viiden vuoden rahoitustarve olisi 7,5 miljoonaa euroa. Siitä kolmannes tulisi seudun kaupungeilta, kolmannes Sitralta ja kolmannes yrityksiltä. Valtion osuus suunnataan työ- ja elinkeinoministeriöltä kaupungeille kasvusopimusrahoituksella Smart & Clean -projekteihin.

”Kaupunkien, yritysten ja valtion yhteistyö luo erinomaiset mahdollisuudet parantaa metropolialueen kilpailukykyä ja kestävyyttä, kun Smart&Clean -projektit valjastetaan seudun konkreettisiin hankkeisiin. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan Espoo on tällä hetkellä Euroopan kestävin kaupunki. Se on hyvä alku,”,  toteaa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Ainutlaatuinen yhteisponnistus pääkaupunkiseudulla

”Rakentaminen on seudullamme nyt historiallisen vilkasta. Meillä on hieno tilaisuus hyödyntää älykkäitä ratkaisuja, jotka voivat samalla toimia alueemme yritysten referensseinä ja käyntikortteina maailmalla. Pyrimme näin kasvattamaan yksityisten työpaikkojen määrää ja alan investointeja, hyödyntämään digitaalisuutta, tukemaan älykkäiden ja vähähiilisten ratkaisujen kaupallistamista, toteuttamaan kaupunkien ilmastotavoitteita, edistämään innovatiivisia julkisia hankintoja sekä kestävää elämäntapaa”, sanoo säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Jussi Pajunen, Helsingin kaupunginjohtaja.

Säätiön toiminnan myötä pääkaupunkiseudun asema tulevaisuuden tarpeisiin vastaavana alueena vahvistuu. Seudulla yhteistyössä kehitettävät kansainvälisesti merkittävät älykkyyden ja ympäristöosaamisen yhdistävät ratkaisut pohjautuvat kaupunkien tietovarantojen ja infrastruktuurien entistä avoimempaan hyödyntämiseen. Viiden vuoden aikana syntyy 20–30 käytännössä testattua projektikokonaisuutta. Ensimmäisten tavoitteiden joukossa on, että seudun joukkoliikenne ei synnyttäisi lainkaan hiilidioksidipäästöjä eikä alueella syntyisi lainkaan jätteitä.

Perustietoa säätiöstä