Espoo ykköskaupunki Euroopassa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
25.4.2016 klo 14.29

Espoo on kansainvälisen vertailututkimuksen mukaan Euroopan kestävin kaupunki. Tutkimus osoitti, että kasvava Espoo on taloudellisilla, sosiokulttuurisilla ja ekologilla kestävän kehityksen mittareilla mitattuna onnistunut pitämään kehityksensä kestävänä. EU-puheenjohtajamaan Hollannin teettämässä tutkimuksessa oli mukana yli 140 eurooppalaista kaupunkia.

Espoon vahvuuksiksi tutkimuksessa nousivat erityisesti osaaminen, turvallisuus ja luonto.

Sosiokulttuurisesti tarkasteltuna espoolaisten koulutus- ja tulotaso sekä terveydentila ovat Espoossa eurooppalaista kärkeä. Väestö kasvaa ja kaupunki koetaan turvalliseksi. Kaupungin vetovoimaa tukee monipuolinen liikunta-, kulttuuri- ja palvelutarjonta. Kaupunkilaiset luottavat yhteiskuntaansa ja toisiinsa.

Espoon jo nyt alhaiset kasvihuonepäästöt jatkavat vähenemistään. Päästöjä vähentävät muun muassa Suomenojan lämpöpumppulaitoksen toiminta, Kivenlahden pellettivoimalaitoksen käyttöönotto sekä vähäpäästöinen kulutussähkö. Sekä aurinkosähkön että maalämmön suosio on kasvanut.

Geolämmön käyttöönotto parantaa tilannetta entisestään. Espoossa päästään ensimmäisenä testaamaan uusiutuvaa geotermistä energialähdettä, joka tuottaa täysin päästötöntä kaukolämpöä. St1 aloittaa seitsemän kilometrin syvyisten lämpökaivojen poraamisen Otaniemen kallioperään lähiaikoina.

Espoo luokiteltiin myös vihreäksi kaupungiksi. Tätä selittävät Nuuksion erämaa, keskuspuisto, merellisyys ja runsas lähiluonto.

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen satsataan

Kasvava Espoo investoi raideliikenteeseen tukeutuvaan verkostomaiseen kaupunkirakenteeseen. Tämä parantaa kilpailukykyä, mutta toisaalta investoinneista seuraa voimakas velkaantuminen. Lisäksi tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettävät menot ovat Espoossa korkealla tasolla.

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän mukaan innovatiivisuus ja yhteinen tekeminen ovat avainasemassa kestävän kehityksen ylläpitäjinä.

”Edistämme kaikessa tekemisessä kaupungin, asukkaiden, yritysten, Aalto-yliopiston ja muiden yhteisöjen välistä kumppanuutta ja yhteistyötä”, hän sanoo.

”Espoon arvoihin on kirjattu vastuullinen edelläkävijyys, jossa on sitouduttu kehittämään Espoota sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi. Hyvä esimerkki on Kestävä kehitys -poikkihallinnollinen kehitysohjelma, jonka ohjausryhmässä sekä luottamushenkilöt että virkamiehet toimivat yhdessä ja edistävät kestävää kehitystä koko kaupungin tasolla.”

”Espooseen on rakentunut alati vahvistuva yhteisö, Espoo Innovation Garden. Sen kanssa on hyvä rakentaa Espoon ja koko Suomen menestystä kestävällä pohjalla.”

Myös muut pohjoismaiset kaupungit menestyivät vertailussa hyvin. Tukholma oli vertailussa kakkonen, Kööpenhamina neljäs, Helsinki seitsemäs ja Tampere kahdeksas.

Eurooppalaisten kaupunkien vertailututkimuksen toteutti hollantilaisen Tilburgin yliopiston yhteydessä toimiva Telos-tutkimusinstituutti.

Teloksen tutkimusraportti kokonaisuudessaan osoitteesta telos.nl.

Tutkimuksen indikaattoriryhmittelyyn perustuva fakta-aineisto liitteenä.