Espoo kilpailee toistamiseen Euroopan innovaatiopääkaupunkikilpailun voitosta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.9.2020 klo 15.00

Ohita video

Espoon kaupunki on yltänyt jo toisena perättäisenä vuonna kuuden parhaan joukkoon Euroopan innovaatiopääkaupunkikilpailussa (iCapital). Kisan voittaja julkistetaan Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivillä 24.9.2020.

Yksi Espoon kilpailuhakemuksen kulmakiviä on kestävän kehityksen työ, jonka tuloksena kaupunki luo tulevaisuuden kestäviä ratkaisuja yhteistyössä asukkaiden ja kumppanien kanssa. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) mukaisesti työ kattaa sosiaalisen, kulttuurisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden.

Toinen keskeinen hakemuksen kulmakivi on verkostomainen Make with Espoo -yhteiskehittäminen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Espoo kehittää niin digitaalisia kuin kasvokkain tarjottavia ratkaisuja kokeilujen avulla, yhdessä yritysten, opetus- ja tutkimuslaitosten, järjestöjen sekä asukkaiden kanssa. Esimerkiksi oppimista tukevia palveluja on kehitetty jo vuosia kouluissa tuomalla yritykset kouluihin innovoimaan yhdessä lasten ja opettajien kanssa.

”Tavoitteenamme on turvallinen, terveellinen ja toimiva arki hiilineutraalissa kaupungissa. Yhdessä innovaatioverkostomme kanssa vahvistamme myös Espoon veto- ja pitovoimaa kansainvälisten osaajien keskuudessa”, sanoo kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Innovaatiotyö rakentaa hiilineutraalia kaupunkia

Espoon innovaatioverkostossa on mukana esimerkiksi Aalto-yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Espoon kaupunki on vastikään sopinut strategisesta yhteistyöstä niin Aallon kuin VTT:n kanssa.

Yrityksistä innovaatiotyössä on mukana esimerkiksi energiayhtiöt Fortum, Neste, Gasum ja ST1. Fortumin tavoitteita Espoon kanssa ovat kaupungin hiilineutraaliustavoite 2030 mennessä ja kivihiilen käytön lopettaminen 2025 mennessä. Neste on kehittänyt uusiutuvaa polttoainetta, jonka hiilijalanjälki on 90 prosenttia tavallista dieseliä pienempi. Gasum tuottaa uusiutuvaa ja vähäpäästöistä biokaasua jo yli 80 espoolaisen yrityksen tarpeisiin. ST1 on aloittamassa maalämmön tuotannon maailman syvimmälle poratussa voimalassaan, mikä tuottaa jatkossa jopa 10 prosenttia Espoon lämmitystarpeista päästöttä.

”Nämä hankkeet ovat esimerkkejä siitä, kuinka parhaat innovaatiot syntyvät yhteistyössä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Ne hyödyttävät koko yhteisöä: Kun saamme leikattua esimerkiksi liikenteen ja lämmityksen päästöjä, pidämme huolta espoolaisten arvostamasta puhtaasta ilmasta ja luonnosta, luomme uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja ja olemme mukana ratkaisemassa ilmastonmuutoksen kaltaisia globaaleja haasteita”, toteaa kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala.

Ihmiset ensin: asukkaat mukaan arkensa kehittämiseen

Hiilineutraalistavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää, että espoolaiset ovat laajasti mukana kehittämässä uusia kestäviä ratkaisuja. Espoon kaupunki kutsuu asukkaat mukaan kehittämään itselleen tärkeitä arjen palveluja. Osallistaminen on keskeinen osa kaupungin strategiaa, Espoo-tarinaa, jota parhaillaan päivitetään asukaskyselyin.

”Kun jokaisella on mahdollisuus käyttää potentiaaliaan ja olla aktiivinen osa yhteisöä, elämä on mielekästä. Esimerkiksi lukioiden opetussuunnitelman tekoon on osallistunut nuorisovaltuusto ja opiskelijoita vanhempineen kaikista lukioista. Nuorten ääni taas kuuluu kaikissa kaupungin keskeisissä luottamuselimissä, kun nuorisovaltuusto sai edustajan kaupunginhallitukseen”, kertoo palvelukehitysjohtaja Päivi Sutinen.

Vauhdilla kasvavassa ja monikulttuuristuvassa Espoossa on kehitetty pitkään myös vieraskielisten asukkaiden palveluja. Kun koronakriisi iski keväällä, valmiista yhteistyöverkostosta kaupungin eri palvelujen ja kansalaisjärjestöjen kanssa oli suuri hyöty: sen ansiosta Espoo sain nopeasti käyntiin monikielisen koronapuhelinneuvonnan, joka on palkittu jo muun muassa kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän innovaatiopalkinnolla.

Lisätietoja