Innostava elinvoimainen Espoo

Innostava elinvoimainen Espoo on yksi neljästä Espoon poikkihallinnollisesta kehitysohjelmasta. Kansainvälisesti vetovoimaisten, Espoon elinkeinorakennetta monipuolistavien liiketoiminta- ja kokeilualustojen edistäminen on kaupungin kasvustrategian ytimessä. Kasvavalla tapahtumatarjonnalla vahvistetaan Espoon kansainvälisyyttä, viihtyisyyttä ja vetovoimaa. Espoolaiset ovat vahvasti mukana työelämässä ja yritykset löytävät tarvitsemiaan osaajia myös työelämän tarpeiden muuttuessa. Kaupungin yritysmyönteisyyttä kehitetään yhdessä yrittäjien kanssa.  

Hyötytavoitteet: vahvistetaan Espoon elinvoimaisuutta

  • Monipuolistetaan elinkeinorakennetta ja vahvistetaan elinvoimaa
  • Espoo on vetomainen ja kansainvälisesti kiinnostava tapahtumakaupunki
  • Vastataan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan
  • Vahvistetaan yritys- ja yrittäjyysmyönteisyyttä

#elinvoimainenespoo

Innostava elinvoimainen Espoo -kehitysohjelman hyötytavoitteet

Innostava elinvoimainen Espoo -kehitysohjelman ohjelmasuunnitelma (pdf, 120 Kt)

Innostava elinvoimainen Espoo -kehitysohjelman loppuraportti