Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelman ohjausryhmän jäsenet

Luottamushenkilöt

Arja Juvonen, puheenjohtaja / Timo Lahtinen, henkilökohtainen varajäsen
Noora Koponen, varapuheenjohtaja / Päivi Salli, henkilökohtainen varajäsen
Jussi Koskinen, jäsen / Tuomas Aho, henkilökohtainen varajäsen
Gustav Båsk, jäsen / Mikaela Wiik, henkilökohtainen varajäsen
Nina Heinikoski, jäsen / Mia-Lis Vilja-Elomaa, henkilökohtainen varajäsen
Eemeli Korhonen, jäsen (nuorisovaltuusto) / Meija Saarinen, henkilökohtainen varajäsen (nuorisovaltuusto)

Viranhaltijat

Juha Metso, ohjelman omistaja
Merja Nordling, jäsen
Anne Savolainen, jäsen
Jaana Suonsaari, jäsen
Raija Laine, jäsen

Muut

Riikka Puusniekka, ohjelmapäällikkö
Outi Huida, viestintävastaava
Jenni Björksten, onnellisuusagentti