Hyviä tuloksia yhteisillä kehitysohjelmilla

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
2.3.2017 klo 13.30

Espoossa kokeiltiin valtuustokaudella 2013–2017 uudenlaista tapaa kehittää toimintaa. Poikkihallinnollisissa kehitysohjelmissa poliitikot ja viranhaltijat etsivät yhdessä ja yli toimialarajojen ratkaisuja valtuustokauden tärkeimpiin haasteisiin.

Valtuusto asetti kesällä 2013 viisi strategiasta eli Espoo-tarinasta johdettua poikkihallinnollista kehitysohjelmaa etsimään ratkaisuja valtuustokauden tärkeimpiin haasteisiin. Kehitysohjelmat olivat: Elinvoimaa ikääntyville, Kestävä kehitys, Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys, Nuorten elinvoimaisuus ja Osallistuva Espoo.

Tuloksia organisaatiorajat ylittävällä yhteistyöllä

Kehitysohjelmat olivat tapa organisoida ja johtaa valittuihin teemoihin liittyvää kehittämistä. Ohjelmissa astuttiin yli toimiala- ja organisaatiorajojen. Ohjelmien myötä laaja joukko sekä kaupungin työntekijöitä että kumppaneita ja kuntalaisia sitoutui yhteistyöhön. Ohjelmat yhdistivät uudella tavalla luottamushenkilö- ja viranhaltijajohtamisen, kun ohjelmia johtamaan nimetyt ohjausryhmät muodostuivat puoliksi poliitikoista ja puoliksi viranhaltijoista.

Ohjelmien tavoitteita edistettiin monipuolisella projektivalikoimalla. Projekteissa kehitettiin uusia palveluja, toimintatapoja ja ratkaisuja, joita hyödynnetään ja otetaan käyttöön Espoossa. Ohjelmatyön tuloksina syntyi mm. eri alojen ammattilaisten yhteinen Ohjaamo-palvelupiste nuorten neuvontaan ja ohjaukseen, Yrityskylä-konsepti kannustamaan lapsia ja nuoria työelämän ja yrittäjyyden maailmaan, uudenlaisia palveluja senioreille, lukuisia kestävän kehityksen sitoumuksia ja toimintamalli asukkaille lähiviheralueidensa hoitoon yhdessä kaupungin kanssa sekä paljon muuta kuntalaisten tarpeisiin.

Toimintatapa saa jatkoa

Ohjelmissa kokeiltiin innovatiivisia, jopa yllättäviä ratkaisuja sekä tuotiin uudenlaista otetta kehittämiseen. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän mielestä yhteistyöllä ja kokeiluilla on saatu paljon aikaan.

”Kehitysohjelmien menestymisen avaimet voidaan kiteyttää kahteen asiaan: yhdessä tekemiseen ja yli rajojen menemiseen. Espoo-tarinan tavoitteena on ollut sekä espoolaisten että henkilöstön osallistuminen. Kehitysohjelmissa tämä on onnistunut.”

Espoon ensimmäisen ohjelmakauden perusteella ohjelmajohtaminen todettiin toimivaksi tavaksi toteuttaa Espoo-tarinaa ja kehittää kaupungin toimintaa. Valtuusto päätti marraskuussa 2016, että poikkihallinnollista kehitysohjelmatyötä jatketaan myös seuraavalla valtuustokaudella 2017–2021.

Valtuusto on päättänyt seuraavan kauden ohjelmien aiheiksi Osallistuva Espoo, Innostava elinvoimainen Espoo, Kestävä Espoo sekä Hyvinvointi ja terveys. Ohjelmat täsmentyvät uuden valtuustokauden alussa.

Ohjelmien toiminnasta ja tuloksista kertova esite: Kehitämme yhdessä - kehitysohjelmat 2013–2016