Espoo-tarina, talousarvion kehys ja veroprosentit valtuustossa 11.9.

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
8.9.2017 klo 14.04

Espoo-tarinan mukaan kaupunkia kehitetään taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästi niin, että Espoo on jatkossakin Euroopan kestävin kaupunki. Strategiaperustaa konkretisoivat päämäärät, valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet käsitellään kaupunginhallituksen ylimääräisessä kokouksessa 11.9.2017 klo 15.30, ja myös tämä osio on tarkoitus käsitellä illan valtuustossa.

Espoo-tarinaa on valmisteltu hyvässä vuorovaikutuksessa espoolaisten, henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa. Asukkaat ja henkilöstö antoivat strategian pohjaksi yli 20 000 ideaa ja kommenttia. Valtuutetut ovat käsitelleet Espoo-tarinaa useassa valtuustoseminaarissa sekä valtuustoryhmien yksityiskohtaisissa neuvotteluissa.  Viime valtuustokaudeksi laadittu Espoo-tarina ja strategiamalli on koettu onnistuneeksi tavaksi ohjata Espoon kehitystä. Kaupungin henkilöstön mukaan Espoo-tarina näkyy heidän arjen työssään ja myös Aalto-yliopiston tekemässä arvioinnissa on todettu, että Espoon tapa kuvata strategia ja toimeenpanna sitä on kansainvälisestikin ainutlaatuinen.

Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 - 2020 taloussuunnitelman valmistelun pohjaksi esitettävä kehys tavoittelee kaupunkikonsernin velkaantumisen taittamista viimeistään vuonna 2020. Investointien määrä rajataan taloudellisesti kestävälle tasolle, keskimäärin enintään 280 miljoonaan euroon vuodessa seuraavan 10 vuoden ajan. Tuottavuutta ja tehokkuutta parannetaan mm. kustannusvaikuttavilla palveluratkaisuilla. Tuloveroprosentti esitetään pidettäväksi nykyisenä 18,00 ja kiinteistöveroprosentit lain alarajoilla vuonna 2018.

Valtuuston esityslistalla on myös mm. Laajalahden koulun ja Tuomarilan koulun hankesuunnitelmat ja Suvelan asemakaavamuutos.

Valtuusto kokoontuu valtuustotalossa, osoitteeessa Espoonkatu 5. Kokousta voi seurata suorana netissä klo 17.30 alkaen ja Twitterissä #Espoovaltuusto.

Suora lähetys valtuuston kokouksesta 11.9. klo 17.30 alkaen

Valtuuston esityslista

Kaupunginhallituksen esityslista