Virtaa pyöräteille

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
10.7.2018 Antti Seppälä, ymp.keskuksen projektityöntekijä

Sähköpyörät tekevät kovaa vauhtia tuloaan suomalaisille pyöräteille. Vaikka sähköpyörät ovat vielä melko eksoottinen näky Espoon pyöräilybaanoilla, nähdään niillä olevan merkittävä rooli osana tulevaisuuden vähäpäästöistä liikennejärjestelmää. Esimerkiksi Liikenneviraston selvityksen (Sähköavusteisten polkupyörien tiekartta, 2015) mukaan sähköavusteisilla pyörillä voidaan tulevaisuudessa kattaa 4-9 prosenttia kaikesta henkilöliikenteestä, etenkin alle 30 km matkoilla. Espoossa on oltu (tässäkin) askeleen edellä tulevaa kehitystä, sillä esimerkiksi kaupungin ympäristökeskukselle on jo vuonna 2015 hankittu työntekijöiden käyttöön kaksi sähköavusteista polkupyörää, joita esimerkiksi ympäristötarkastajat käyttävät maastokäynneillään.

Sähköpyöristä puhuttaessa menevät sähköavusteiset ja sähkökäyttöiset pyörät helposti sekaisin. Jälkimmäisellä viitataan kulkuneuvoihin, joita voidaan käyttää pelkkää kaasua painamalla, kun taas sähköavusteisten pyörien moottori avittaa matkaa ainoastaan poljettaessa ja se kytkeytyy pois päältä pyörän saavuttaessa 25 km/h nopeuden. Tutkimusten mukaan sähköavusteisiin pyöriin liitetään erilaisia ongelmia ja pelkoja liittyen esimerkiksi liikenneturvallisuusriskeihin ja latausverkon puutteeseen. Nämä huolet ovat kuitenkin suurimmalta osin turhia. Osittain sähköavusteisen pyöräilyn yleistymisen esteenä ovatkin ennakkoluulot ja kokemusten puute. Espoon kaupunki on omalta osaltaan pyrkinyt vauhdittamaan kehitystä ja muuttamaan asenteita, sillä ympäristökeskus tarjoaa kokeilu- ja koulutusmahdollisuuksia sähköpyöräilyyn kaupungin työntekijöille.

Monen muun Espoon kaupungin työntekijän tavoin Hanna Halme ja Eeva Oja-Lipasti tarttuivat ympäristökeskuksen tarjoukseen ja tulivat kokeilemaan sähköavusteista pyörää heinäkuun alussa. Molemmille ensikosketus sähköpyörään oli positiivinen kokemus: ”Ajaminen pyörällä oli todella helppoa ja hauskaa. Näkisimme hyvin, että tällä voisi kulkea esimerkiksi kokousmatkoja työpäivän aikana”, Halme ja Oja-Lipasti kommentoivat. Kokeilun innoittamana molemmat myös näkivät oman sähköpyörän ostamisen mahdolliseksi. Sekä Halme että Oja-Lipasti kokivat sähköavusteisen polkupyörän tavallista pyörää houkuttelevammaksi kulkuvälineeksi etenkin työmatkoja ajatellen. Markkinoiden kehittyessä sähköavusteinen pyörä alkaakin olla koko ajan kukkaroystävällisempi valinta työmatkavälineeksi: halvimmillaan pyörän saa muutamalla sadalla eurolla, kun taas laadukkaan välineellä hinnaksi tulee noin 2000 euroa.

Opastusta pyörän käyttöön

Kuva 1: Ympäristökeskuksen projektityöntekijä Antti opastaa henkilöstöpäällikkö Eeva Oja-Lipastia pyörän käytössä.

Yksityiskohta sähköpyörässä

Kuva 2: Ympäristökeskukselle on hankittu vuonna 2015 kaksi sähköavusteista polkupyörää, joita työntekijät voivat käyttää esimerkiksi maastokäynneillä.

Espoossa ja laajemmin pääkaupunkiseudulla tapahtuu tällä hetkellä paljon sähköavusteisen polkupyöräilyn ympärillä. Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY:n Ilmastoinfo on mukana kolmivuotisessa (2018-2020) BSR-Electric-hankkeessa, joka keskittyy sähköisen liikkumisen edistämiseen Itämeren alueella. Ilmastoinfon osahankkeessa pyritään vaikuttamaan erityisesti kaksi autoa omistaviin perheisiin, jotta nämä vaihtaisivat toisen autoista sähköavusteiseen polkupyörään. Hankkeessa tehdään sähköpyörää tutuksi seudun asukkaille kokeilutapahtumien ja erilaisten kampanjoiden kautta. Parhaillaan hankkeessa on käynnissä Virtaa Fillariin -kokeilu, jossa esimerkiksi espoolainen kaupunginvaltuutettu ja muusikko Mikki Kauste kokeilee arjen pyörittämistä sähköpyörällä auton sijasta. Kokeiluun valittiin neljä perhettä, mutta hakijoita oli yhteensä yli 900, minkä perusteella sähköpyöräily selkeästi kiinnostaa pääkaupunkiseudun asukkaita. Kausteen ja muiden kokeiluun osallistujien elämää sähköpyörän kanssa voi seurata somessa #virtaafillariin-hashtagin avulla tai virtaafillariin.fi-nettisivujen kautta. Kesän aikana kokeilujaksosta on valmistumassa pidempiä videoita, joissa perheet kertovat kokemuksistaan elämästä pyörän kanssa.

BSR-Electric-hankkeen projektipäällikkö Petteri Nisula HSY:n Ilmastoinfosta näkee sähköavusteisen pyörän ympäristöystävällisenä sekä taloudellisesti fiksuna ostoksena: ”Sähköpyörä kannattaa hankkia, koska se on näppärä ja sujuva tapa liikkua. Sähköpyörällä pääsee pidemmänkin matkan väsymättä, vaikka sillä onkin kuntoa kohottavia terveysvaikutuksia. Sähköpyörä on ympäristöystävällinen ja taloudellinen valinta erityisesti silloin kun pyörällä korvataan autoilua”. Nisula näkee myös, että sähköpyöräily on yrityksille työntekijöiden hyvinvointia ja työpaikan houkuttelevuutta lisäävä tekijä. ”Yritys saavuttaa pyöräilyä – sähköllä tai ilman - lisäämällä taloudellista hyötyä sairauspoissaolojen vähentyessä, kun työntekijän kunto kohentuu. Työ- ja työasiamatkapyöräily vähentää autopaikkojen tarvetta ja luo näin kustannussäästöjä. Autoedut ja työajon kilometrikorvaukset ovat myös merkittävä kuluerä monelle yritykselle, jota voi pienentää tarjoamalla vaihtoehdoksi työsuhdesähköpyörää. Hyvät pyöräilyfasiliteetit ja sähköpyörien tarjoaminen työntekijöille toimivat lisäksi houkuttimena työmarkkinoilla, kun aktiivisesti liikkuvat työntekijät harkitsevat työpaikkavalintaansa”, Nisula huomauttaa.

Sähköpyörän ajotietokone

Kuva 3: Pyörän rungossa on ajotietokone, joka kertoo muun muassa ajonopeuden, akun keston ja sähköavusteisuuden tason.

Sähköpyörän akku

Kuva 4: Ympäristökeskuksen pyörissä akku on sijoitettu takaosan tarakkaan.

Espoossa lähitulevaisuudessa BSR-Electric-hankkeen toimintaa tullaan näkemään erityisesti Olarissa, joka on Helsingin Puistolan ja Vantaan Kivistön ohella tulevan kokeilukampanjan kohdealue. ”Alueilla järjestetään sähköpyörien esittelytapahtumia, joissa asukkaat pääsevät kokeilemaan pyöriä. Lisäksi tarjoamme alueiden taloyhtiöille ja yrityksille neuvontaa siitä, miten sähköpyörien säilytystä ja pysäköintiä voidaan kehittää”, Nisula kertoo. Lisäksi tulevina vuosina on tarkoitus toteuttaa muita kokeiluja sekä alueellisia pilotteja Espoossa ja laajemmin pääkaupunkiseudulla.

Nisulan mukaan kaupunkisuunnittelulla on oleellinen rooli sähköpyöräilyn edistämisessä: ”Sähköpyöräilyä edistävät eniten laadukkaat, loogiset ja hyvillä opasteilla varustetut pyöräväylät. Kokemukset muista Euroopan maista myös osoittavat, että laadukkailla, baana-tasoisilla väylillä ja sähköpyörillä saadaan ihmisiä siirtymään auton ratista pyöräilijäksi, mikä on ympäristö- ja kansanterveyssyistä tavoiteltava kehitys.” Lisäksi Nisulan mukaan erityisesti sähköpyöräilyssä korostuu turvallisten pyöränsäilytysmahdollisuuksien tärkeys. Tästä näkökulmasta Espoon tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä kaupungissa kehitetään rohkeasti pyöräväyliä ja pyöräilyn lisääminen on keskeinen osa Espoon liikennevisioita. Toivottavasti siis espoolaisilla kaduilla nähdään tulevaisuudessa enemmän sähköpyöriä, jotta Espoo pysyy kestävän kehityksen ja ennakkoluulottoman kaupunkikehityksen suunnannäyttäjänä myös jatkossa!