Pohjois-Espoo asukasaktiivin silmin

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
3.4.2019 Ympäristömuotoilun tiimi

Keitä ne on ne sankarit.. nimittäin espoolaiset arjen elinympäristön sankarit!

Asukasaktiivit-sarjassa esitellään kahdeksan asukasaktiivia, joiden kanssa Espoon ympäristömuotoilun tiimi on viimeisen vuoden aikana tehnyt yhteistyötä. Viidellä eri alueella vaikuttavia aktiiveja on haastateltu alkukevään aikana ja haastatteluvideot muodostavat henkilökuvien sarjan, jossa kuullaan kokemuksia ja näkemyksiä asukasaktiivityöstä, osallisuudesta ja kaupungin kanssa toimimisesta.

Ensimmäisessä videossa matkaamme Pohjois-Espooseen, jossa paikalliset asukasaktiivit Hilkka Karimo ja Jani Helenius kertovat ajatuksiaan osallisuuden toteutumisesta Espoon harvemmin asutussa ja maaseutumaisemmassa osassa.

Hilkka Karimo ja Jani Helenius – Maaseutumaisten alueiden ja luontoarvojen parempi huomioiminen

Hilkka ja Jani toimivat Pohjois-Espoon alueella ja kokevat, että tällä hetkellä kaupungin resurssit ja kehitys painottuvat vahvasti Kehä III:n sisäpuolelle. Pohjois-Espoon maaseutumaisille alueille kuitenkin muuttaa jatkuvasti lisää asukkaita ja alueella sijaitsevat myös kaikille espoolaisille tärkeät metsäalueet, järvet ja kulttuurimaisemat. Haasteena onkin parantaa alueen palvelutarjontaa ja tieverkkoa, mutta samalla turvata puhtaan luonnon säilyminen. Kaksikko onkin seurannut tarkkaan Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavoituksen etenemistä.

– Minua ainakin kovasti huolettaa se, miten yleiskaavaprosessissa otetaan ne luontoarvot huomioon, sanoo Karimo.

Sosiaalinen media helpottaa asukkaiden välistä viestimistä harvaan asutulla alueella: Pohjois-Espoon asukasfoorumin Facebook-ryhmässä on lähes 1200 jäsentä ja keskustelu aktiivista. Nuorempaa väestöä on kuitenkin ollut hankalaa saada mukaan perinteiseen yhdistystoimintaan. Karimo ja Helenius ovat olleet vetämässä projektia, jonka lopputuloksena syntyy Röylän ja Bodomin Seudun Omakotiyhdistyksen kokoontumistilaa, Röyläntupaa ympäröivälle tontille frisbeegolfrata. Jo pelkästään tällaisille matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksille on Pohjois-Espoossa tilausta. Yhdessä ympäristömuotoilun tiimin kanssa aloitetun hankkeen toivotaan kuitenkin innostavan nuoria ja lapsiperheitä mukaan myös muunlaiseen alueelliseen toimintaan.

– Frisbeegolf on aivan loistava koko perheen harrastus! Tässä hakkeessa luodaan harrastuspaikka luonnon keskelle ilman, että tarvitsee luontoa muokata kovin paljon, Helenius intoilee.

Hilkka ja Jani ovat kokeneet kaupungin kanssa viestimisen ajoittain haasteelliseksi erityisesti siksi, ettei ole selvää keneen kaupunkiorganisaatiossa tulisi ottaa yhteyttä erilaisten projektien tiimoilta. Kaksikko toivookin, että kaupunki satsaisi asukasvuorovaikutukseen ja myös jatkossa asukkaille tarjottaisiin ympäristömuotoilun tiimin kaltaisia helposti saavutettavia palveluita. Näin innostus ja kiinnostus oman alueen kehittämiseen säilyy ja vahvistuu.

Ensi viikolla esittelyssä Marjaana Siivola Karhusuolta. Seuraa asukasaktiivisarjaa tässä blogissa ja Espoon kaupungin sometileillä!