Meidän Espoo-tarina

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
18.4.2018 Jorma Valve
Espoo-tarina logo pieni

Espoo-tarina on meidän strategiamme. Se kertoo mistä olemme tulossa, missä olemme nyt ja mitä siintää tulevaisuudessa. Espoo-tarina kertoo mitä arvostamme, mitä haluamme kuntalaisillemme ja asiakkaillemme tarjota ja millä tavalla aiomme vastata niin globaaleihin, alueellisiin kuin paikallisiinkin haasteisiin. Tavoitteenamme on, että Espoo on Euroopan kestävin kaupunki nyt ja jatkossa

Päivitimme Espoo-tarinan yhdessä espoolaisten asukkaiden ja yritysten sekä luottamushenkilöiden ja kaupungin henkilöstön kanssa. Tarinallisuus ja uusittu visuaalinen ilme tuovat strategian lähemmäksi jokaisen arkea, tekevät siitä ymmärrettävän ja kiinnostavan

Muutoksen turbulenssit pyörittelevät kuntia ja alueita. Tartumme muutosvoimiin neljällä Espoo-tarinaa toteuttavalla poikkihallinnollisella kehitysohjelmalla. Kehitysohjelmat toimivat kaupunkimme kokeilu- ja pilotointialustoina keksien ja kehittäen uutta, tuoden uudenlaisia yhteistyökomboja koolle ravistellen ajatuksiamme ja asenteitamme

Kehitysohjelmiamme ovat Hyvinvoiva Espoo, Innostava elinvoimainen Espoo, Kestävä Espoo ja Osallistuva Espoo. Ohjelmilla tavoitellaan entistä terveempiä ja onnellisempia espoolaisia, jotka voivat ja haluavat osallistua kaupunkinsa kehittämiseen. Ohjelmien kautta haetaan kaupunkiimme lisää kansainvälisyyttä, viihtyisyyttä ja vetovoimaa sekä taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestäviä ratkaisuja.

Jorma Valve, strategiajohtaja