Liisa Selänne opetti ja näytti esimerkkiä vapaaehtois- ja hyväntekeväisyystyön tärkeydestä – Jokainen on vastuussa oman yhteisön hyvinvoinnista

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
14.11.2018 Paula Aalto

Espoon Kivenkolossa järjestettiin 1.11.2018 Kaveri-Kammarin 25-vuotisjuhlatapahtuma, johon osallistui 120 vanhusta ja alueen asukasta. Tapahtuma oli Kaveri-Kammarin edesmenneen perustajan Liisa Selänteen muistoksi järjestetty tempaus, jonka organisoivat Teemu ja Sirpa Selänteen ystävät yhdessä Kaveri-Kammarin aktiivien kanssa.

Kaveri-Kammarin 25-vuotisjuhlissa
Kaveri-Kammarin juhlissa mukana kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Kaveri-Kammari ry:n puheenjohtaja Pekka Virtanen ja Teemu Selänne.

- Halusimme olla mukana jatkamassa Liisan elämäntyötä Kaveri-Kammarin hyväksi. Kaveri-Kammari on hyvä esimerkki yhteisöllisyydestä ja välittämisen ilmapiiristä. Vapaaehtoistyö yhdistää ihmisiä ja antaa valtavasti mahdollisuuksia myös kokea ja oppia uutta sekä saada hyvää mieltä itselleen. Tällä on iso merkitys niin yksilölle kuin suuremmassa mittakaavassa koko yhteiskunnalle, muistuttaa Selänteiden pitkäaikainen ystävä Maria Ekroth.

Kivenkolo on Espoonlahdessa sijaiseva asukastila, jossa käy paljon alueen eläkeläisiä ruokailemassa, tapaamassa muita ihmisiä, lukemassa tai vaikkapa käyttämässä asiakastietokonetta. Kaveri-Kammari on vapaaehtoistyön välityspiste, jonka toimintaperiaatteena on auttaa ikäihmisiä kotona ja alueen laitoksissa. Kaveri-Kammari järjestää myös yhteisöllisiä Torstaikerhon tapaamisia alueen senioreille.

- Kivenkolo ja Kaveri-Kammari oli äidille todella tärkeitä. Lapsuudenkodissa opetettiin pitämään muista huolta ja äiti toimi tässä itse hyvänä esimerkkinä. Erityisesti ikäihmiset olivat äidin sydäntä lähellä. Toivon, että tämänkaltainen toiminta innostaa muitakin antamaan omaa aikaansa ja tekemään hyvää. Olisi hienoa, että äidin alulle laittama toiminta jatkuu. Uusia vapaaehtoisia tarvittaisiin kipeästi jatkamaan tärkeää toimintaa, toivoo juhliin vierailemaan tullut Teemu Selänne.

Kivenkolon toimintaa ylläpitää Espoon kaupunki sekä alueen järjestöt kumppanuushankkeena. Kaveri-Kammarin toiminnan alaisena Kivenkolossa toimii lounaskahvila, jossa alueen vanhukset ja asukkaat saavat tavata toisiaan edullisen ja ravitsevan monipuolisen lounaan äärellä. Ruuan äärellä ei tarvitse kenenkään syödä yksin ja usein ruuan jälkeen jäädään vielä juttelemaan kuulumisia.  Kaveri-Kammarin aktiivien keskuudessa tiedostetaan toiminnan merkityksellisyys.

- Toiminta vaikuttaa merkittävästi vanhusten mielenterveyteen ja sitä kautta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kaveri-Kammarin toiminnassa on mukana noin 2500 vanhusta vuosittain, kertoi Kaveri-Kammari ry:n puheenjohtaja Pekka Virtanen. 

- Espoon kaupungille vapaaehtoisten työpanos on tärkeä, yksin meidän on vaikea edistää yhteisöllisyyttä. Tuemme mielellämme Kaveri-Kammarin tapaisten toimijoiden toimintaa, mainitsi Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaveri-Kammarin juhlapuheessaan.

Kaveri-Kammarin aktiiveilla on huoli myös uusien aktiivien ja vapaaehtoisten löytymisestä. Erilaisilla avustuksilla mahdollistetaan lounaskahvilan toimintaa, mutta eniten pulaa on juuri vapaaehtoisista. Liisa Selänteen kaltaiset vapaaehtoiset hakevat vanhuksia kotoa Torstaikerhoon, jos liikkuminen on vaikeaa ja käyvät heidän kanssaan kaupassa ja apteekissa. Vapaaehtoisena toimimisesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Kaveri-Kammariin.
- Toiminta on tärkeää myös vapaaehtoisille. On mukavaa tuntea itsensä merkitykselliseksi ja usein samalla saa itsekin apua. Otamme mielellämme mukaan uusia toimintaamme, painottaa Pekka Virtanen.

Kirjoittaja Paula Aalto työskentelee hankekoordinaattorina, mediakasvattajana ja nuorisotyönkouluttajana Mannerheimin Lastensuojeluliitossa.