Kiuas - Väylä yrittäjyyteen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
14.12.2018 Pirkka Sippola

Mikä on Kiuas?

Kiuas on kiihdyttämöohjelma, joka on suunniteltu rakentamaan lisää startup-yrityksiä sekä erityisesti menestyviä foundereita ja sarjayrittäjiä Suomeen.

Kiuas on perustettu vuonna 2017 jo noin 9 vuoden ajan toimineen Summer of Startups -kiihdyttämön pohjalle. Toiminnan taustalla on voittoa tavoittelematon Aalto Entrepreneurship Society ry. Kiuas-brändin luomisen olemme nähneet yhtenä keskeisimmistä tavoista ratkaista entistä tehokkaammin ja monipuolisemmin alkuvaiheen kasvuyrittäjyyteen liittyviä haasteita.

Kiukaan missio on seuraava: “Make Finland the country with the highest amount of self-sustaining startups per capita in the world”. Missiota tukeaksemme olemme luoneet vuonna 2018 Kiukaan pohjaksi uudistuneen ohjelmakokonaisuuden, joka koostuu pääasiallisesti 3 eri osa-alueesta: Kiuas Bootcamp, Kiuas Start ja Kiuas Accelerator. Kaikilla on oma roolinsa yrittäjyyden ensiaskelista aina maksaviin asiakkaisiin ja rahoituksen nostamiseen asti. Näemme tämän kokonaisuuden luovan uniikin polun kasvuyrittäjyyteen, joka mahdollistaa kohdennetun tuen saamisen vuoden ympäri.

Espoo toimii Kiuas-kiihdyttämön pitkäaikaisena yhteistyökumppanina. Kumppaneidemme tarjoaman tuen ansioista Kiukaan järjestämät tapahtumat ja ohjelmat ovat täysin maksuttomia niihin osallistuville yksilöille / tiimeille. Emme myöskään peri tiimeistä omistusosuutta. Tämä on kansainväliselläkin tasolla uniikkia ja mahdollistaa startupeille korkeatasoisen kehityspolun hyvin matalan riskin ympäristössä.

Kiuas Bootcamp

Kiuas Bootcamp on keväällä 2018 ensimmäistä kertaa pilotoitu viikonlopun mittainen idean validointi viikonloppu, joka on targetoitu yrittäjäksi haluaville tiimeille/yksilöille. Tänä vuonna järjestimme yhteensä kolme Bootcamp-tapahtumaa, joihin osallistui vuoden mittaan yht. noin 50 varhaisen vaiheen yksilöä/tiimiä. Tapahtumaviikonloppu koostui erilaisista workshopeista sekä henkilökohtaisesta mentoroinnista.

Kenelle? Yksilöille / tiimeille, joilla on kiinnostus yrityksen perustamiseen ja alustava liikeidea.

Kiuas Start

Kiuas Start on syksyllä 2018 ensimmäistä kertaa pilotoitu tapahtumakokonaisuus. Kyseessä on kolme viikkoa kestävä pre-accelerator ohjelma, jossa kehitetään prototyyppiä ja kontaktoidaan ensimmäisiä asiakkaita. Kiuas Startin avulla pyritään tuomaan esille palautteen keräämisen tärkeyttä ja sen jälkeistä tuotteen iterointia, aivan startupin alkuvaiheesta saakka. Ohjelma koostuu laadukkaista workshopeista, yksilöllisestä mentoroinnista sekä intensiivisestä työnteosta. Loka-marraskuussa järjestettyyn ohjelmaan haki yhteensä yli 70 alkuvaiheen tiimiä, joista ohjelmaan valittiin 20. 

Kenelle? Tiimeille, jotka eivät työskentele vielä täyspäiväisesti projektin parissa. Tiimeillä voi olla yritysprojektin lisäksi käynnissä esim. päivätyö tai opiskelu.

Kiuas Accelerator

Kiuas Accelerator on 10 viikon kesäohjelma selkeästi edistyneemmille startup-tiimeille kuin Bootcamp- ja Start-vaiheissa. Kesän aikana tiimit rakentavat tuotettaan eteenpäin intensiivisen mentoroinnin ja työpajojen avulla. Ohjelman päätyttyä tiimeillä on jo maksavia asiakkaita tai ensimmäinen rahoituskierros nostettuna. Lisäksi tarjoamme tiimeille rahallista tukea kesän ajaksi mahdollistaen täysipäiväisen kehitystyön yritysten parissa.

Kiuas Accelerator 2018 oli erittäin menestyksekäs ja kaikki tiimit jatkavat edelleen täysipäiväisesti yritystensä parissa. Ohjelmaan haki yli 100 startuppia yli 10 eri maasta, joka on määrällisesti yli 3 kertaa enemmän kuin vuonna 2017. Ohjelmaan valittiin haastattelujen perusteella 15 lupaavaa tiimiä. Kiuas Accelerator valittiin myös vuonna 2018 Suomen parhaaksi kiihdyttämöksi Nordic Startup Awards -kilpailussa.

Kenelle? Startupeille, jotka työskentelevät jo täyspäiväisesti projektinsa parissa.

Pirkka_Sippola

Pirkka Sippola

Toimii Aalto Entrepreneurship Society ry:n (Aaltoes) hallituksen jäsenenä vastaten yhteisön kumppanuussuhteista. Aaltoes on Euroopan suurin opiskelijavetoinen yrittäjyysyhteisö, jonka toiminnasta on lähtenyt liikkeelle mm. nykyisen muotoiset Slush- ja Junction Hackathon tapahtumat sekä Kiuas-kiihdyttämö. Aaltoes on perustettu vuonna 2009 tarkoituksenaan edistää kasvuyrittäjyyttä Suomessa ja erityisesti kannustaa opiskelijoita kohti yrittäjyyttä.

www.kiuas.com