Espoo sopeutuu muuttuvaan ilmastoon

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
25.9.2018 Saara Olsen

Menneen kesän helteet eivät jääneet huomaamatta espoolaisilta. Vaikka pitkään kestänyt helle toi upeita uimakelejä, monet myös tuskastuivat kuumuuteen ja samaistuivat laulaja Dannyn sanoihin:
”Polttaa kesäkatu miestä, kosteaa höyryä nousee tiestä. Polttaa asfaltti ja tiili, hengityksen täyttää pöly sekä hiili.”

Vaikka yksittäisen kesän helteiden ei voida suoranaisesti todeta johtuvan ilmastonmuutoksesta, vastaavat helleaallot ja muunlaiset äärimmäiset sääilmiöt tulevat yleistymään ilmastonmuutoksen edetessä. Yksittäisiä sääilmiöitä ei voida tarkasti ennustaa kovinkaan kauas tulevaisuuteen, mutta pitkänajan muutoksia ilmastossa voidaan ennakoida. Espoon kaupungin toiminnassa nämä odotettavat muutokset huomioidaan ja aktiivisen ilmastonmuutoksen hillinnän ohella Espoo valmistautuu myös sopeutumaan muuttuvaan ilmastoon.

Ilmastonmuutoksen hillintä on arkipäivää Espoossa. Monet asukkaat ovat muuttaneet arkirutiinejaan ilmastoystävällisemmiksi ja kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Ponnisteluista huolimatta on nyt jo varmaa, että ilmasto tulee muuttumaan tulevien vuosikymmenien aikana. Uusimmat tutkimukset ovat osoittaneet, että ilmastonmuutos vaikuttaa esimerkiksi ilmakehän virtauksiin ja siten vahvistaa sään ääri-ilmiöitä, kuten helteitä. Helteiden lisäksi tulevaisuudessa on odotettavissa enemmän sateita, jotka lisääntyvät etenkin talvisin. Leudompien talvien ja lisääntyneiden vesisateiden seurauksena lumipeite ja routa vähenevät, joka vaikuttaa mm. maan kantavuuteen. Lisäksi myrskyjen odotetaan voimistuvan etenkin merialueella.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on laaja kattokäsite erilaisille toimille, joilla varaudutaan ja mukaudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Lisäksi ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi voidaan käsittää sellaiset toimenpiteet, joiden kautta voidaan hyötyä muuttuvista ilmasto-olosuhteista. Tästä esimerkkinä lämmitystarpeen mitoituksen pienentäminen talvien lauhtuessa, joka samalla laskee energiankulutuksen kustannuksia.

Espoossa on jo nyt huomioitu muuttuvan ilmaston vaikutukset esimerkiksi kaupungin hulevesiohjelmassa, tunnistamalla ilmaston muutokselle haavoittuvaisia sosiaalisia ryhmiä, sekä ottamalla tulevat muutokset huomioon uusimmissa osayleiskaavoissa (esimerkiksi Finnoossa). Lisäksi Espoo on mukana HSY:n pääkaupunkiseudun ilmastonmuutoksen sopeutumisen strategiassa ja kaupungin oma kokonaisvaltaisempi sopeutumisen toimenpideohjelma on suunnitteilla. Myöhemmin syksyllä on myös tarkoitus lanseerata ilmastonmuutosta käsittelevä elämysmobiilipeli, jota hyödynnetään Espoon koulujen opetuksessa.

Hyvänä esimerkkinä Espoossa toteutettavista sopeutumistoimista voi mainita esimerkiksi Kirkkojärvenpuiston tulvasuojauksen, jossa pyritään parempaan Espoonjoen tulvanhallintaan. Monet muistavat kuinka viime vuosien sateet ovat nostaneet Espoonjoen vedenpinnan puiston rantaraitille saakka, tehden puiston käytön keväisin mahdottomaksi. Kaupungin työryhmässä suunnitellaan parhaillaan keinoja tulvan hallintaan, esimerkiksi korottamalla kävelytietä ja rakentamalla pumppaamoja. Tulvanhallintakeinojen mitoituksessa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen seurauksena lisääntyvä sateen määrä.

Myös omalla tontilla voi sopeutua muuttuvaan ilmastoon, sillä kiinteistöjen tulvanhallintaan saa neuvontaa Marketanpuiston hulevesikeskuksessa. Marketanpuisto on mukana Tekes StormFilter -hankkeessa, joka kehittää hulevesien hallintaa kaupunkiympäristössä hyödyntämällä kosteikoita ja viherpainanteita. On siis mahdollista toteuttaa muuttuvaan ilmastoon sopeutunut piha ja puutarha.
 
Vaikka ilmastonmuutokseen sopeutuminen näkyy Espoossa monessa eri toiminnassa, uusimman tutkimustiedon hyödyntäminen ja hyvän yhteistyön ylläpitäminen ovat avainasemassa onnistuneeseen ilmastotyöhön.  Samalla kun kuljemme kohti hiilineutraalia Espoota, teemme Espoosta myös ilmastonkestävän kaupungin!

Blogin kirjoitti Saara, joka työskentelee ympäristökeskuksessa limnologina ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen asiantuntijana. Saara sopeutuu itse muuttuvaan ilmastoon hyödyntämällä kuumilla keleillä korkean kerrostalon läpivetoa ja päivittämällä sadevarusteensa rankkasateiden varalle.