Asukkaiden havaintoja, kokemuksia ja näkemyksiä kerätään Espoossa monin tavoin

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
5.6.2018 Ympäristömuotoilun tiimi

Ympäristömuotoilun tiimin ensisijaisena tehtävänä on olla asukkaiden apuvoimana ja tukena projekteissa, joita he itse haluavat viedä eteenpäin. Olemme kuitenkin saaneet monia yhteydenottoja, joissa on myös ehdotettu laajempia infrastruktuuriin liittyviä parannuksia tai esimerkiksi uusia penkkejä asennettavaksi. Tällaisissa tapauksissa paras vaikuttamiskanava on Espoon kaupungin palautepalvelu.

Monella asukkaalla ei ole ollut selkeää kuvaa siitä, mitä kaikkea palautepalvelun kautta voi viedä eteenpäin ja miten palvelu toimii. Tähän postaukseen olemme koonneet ohjeistusta palautepalvelun käyttöön, tietoa kaavamuistutusten tekemisestä sekä kerromme käynnissä olevasta Kaikkien aikojen Espoo -kyselystä.

Palautepalvelu ja kaava-aineistojen kommentointi

Palautepalvelu

Palvelu on jaettu laajempiin teemakokonaisuuksiin, joiden alle on listattu ne palvelut, jotka siihen kuuluvat.  Erillisiä teemoja ovat esimerkiksi liikunta, kadut ja liikenne sekä Ison Omenan palvelutori. Palautepalvelun etusivulla on lisäksi erillinen välilehti julkisiksi merkittyjen palautteiden selailuun.

Mukana on myös kaavoitus, rakentaminen ja asuminen –teema, mutta on hyvä muistaa, että ajankohtaisten kaavoitushankkeiden aineistoihin liittyvät huomautukset tulee lähettää kirjaamoon (PL 1, 02070 Espoon kaupunki tai sähköpostitse kirjaamo@espoo.fi), jotta ne tulevat huomioiduiksi kaavoitusprosessissa.

Käynnissä oleviin asemakaavahankkeisiin voit tutustua täällä: Asemakaavoituskohteet
Ja vireillä oleviin yleiskaavoihin täällä: Vireillä olevat yleiskaavat

Vaikuta nyt -tekstillä merkityt kaavahankkeet ovat sellaisessa vaiheessa, jossa osalliset voivat jättää muistutuksen. Hakua voi myös rajata tähän perustuen.
Kun haluttu teema on valittu, avautuu valikko, josta valitaan palautteen aihe. Nämä vaihtelevat teeman mukaisesti. Esimerkiksi Puistot, luonto ja ympäristö -teeman alla on valittavissa joko puistot ja viheralueet tai ympäristön- ja luonnonsuojelu. Kun haluttu vaihtoehto on valittu, antaa palvelu vielä yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, mitkä asiat kuuluvat valinnan piiriin. Puistojen ja viheralueiden alle kuuluvat: viheralueet, leikkipuistot, koirapuistot, metsät, puut ja roskaantuminen.

Kuvakaappaus Espoon palautepalvelusta

Aihepiirivalinnan jälkeen valitaan palautteen luonne, esimerkiksi kiitos, kysymys tai toimenpide-ehdotus. Kannattaakin ehdottomasti antaa palautetta myös hyvin hoidetuista asioista, kuten kauniista kukkaistutuksista tai hyvään paikkaan sijoitetusta kaupunkipyöräasemasta.

Kuvakaappaus palautteen antamisesta

Palautteen kirjoittamisen jälkeen voi viestiin liitteeksi laittaa esimerkiksi valokuvia kohteesta. Jos palaute koskee fyysistä ympäristöä, on paikka hyvä myös merkitä kartalle.  Lopuksi täytetään henkilötiedot. On palautteen antajan valittavissa, haluaako palautteestaan julkisen vai ei. Jos samasta aiheesta on annettu jo useita palautteita, näkyvät ne lomakkeen yläosassa oikealla olevassa laatikossa. Sieltä kannattaakin tarkistaa, onko kyseisestä aiheesta jo annettu palautetta. Aivan viimeisenä valitaan, halutaanko vastaus palautteeseen sähköpostitse vai puhelimitse.

Palautepalvelun mobiilisovellus

Palautepalvelusta on saatavilla myös kätevä mobiiliversio.  Lisätietoa ja latauslinkki: Palautepalvelun mobiiliversio. Sovellus löytyy helposti myös oman puhelimen sovelluskaupasta hakusanalla Trimble Feedback.

Sovellus etsii sijaintisi perusteella saatavilla olevat palautekanavat, joten Espoon kaupungin palautepalvelun pitäisi tulla näkyviin automaattisesti, kun käyttäjä on Espoon alueella. Palvelu ottaa sijainnin suoraan GPS-tiedon perusteella. Mobiilisovelluksen avulla myös kuvien lisääminen on helppoa ja spontaanit havainnot mahdollistuvat. Esimerkiksi, jos huomaa iltalenkillä rikkinäisen roskapöntön, ei tarvitse miettiä, missä kohtaa rantaraittia juuri sillä hetkellä onkaan. Mobiiliversiossa ei tarvitse valita osastoa, jolle palautteen haluaa osoittaa.

Kuvakaappaus palautejärjestelmän mobiiliversiosta

Kaikkien aikojen Espoo –kysely

Kaupunki kerää asukkaiden palautetta ja kokemustietoa myös erilaisten temaattisten kyselyn avulla. Niistä saatua tietoa käytetään esimerkiksi erilaisten toimenpideohjelmien laadinnassa ja muun virkamiestyön tukena. Tällä hetkellä avoimena on Kaikkien aikojen Espoo –kysely, johon ehtii vastata koko kesän; 9.9. asti. Karttapohjan päälle rakennetun kyselyn avulla on tarkoitus kerätä tietoa espoolaisille tärkeistä rakennuksista, paikoista ja maisemista sekä niihin liittyvistä muistoista. Kartalle merkittävien kohteiden lisäksi voi lähettää valokuvamateriaalia täkeistä paikoista osoitteeseen: kulttuuriymparistoohjelma@espoo.fi. Kerättyä aineistoa käytetään pääasiassa tukena laadittaessa Espoon kulttuuriympäristöohjelmaa, mutta sitä on tarkoitus myös julkaista avoimena aineistona kaikkien käyttöön. Vastaukset käsitellään kuitenkin täysin anonyymisti. 

Toivomme, että asukkaat löytävät nämä vaikutuskanavat entistäkin paremmin. Ympäristömuotoilun tiimi neuvoo myös mielellään niiden käytössä ja ohjaa niiden käytön pariin. Meihin voi olla yhteydessä, jos on epävarma väylästä, jonka kautta ehdotuksen tai havainnon saisi parhaiten eteenpäin!

Ympäristömuotoilun tiimin jäsenet: Niko Riepponen, Iira Niemeläinen ja Martta Pirttioja; sähköpostisoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@espoo.fi.