Espoon johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmäkokonaisuuden uudistaminen käynnistyy

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
24.4.2020 klo 14.44

Espoolla on tarve kehittää Espoo-tarinan toimeenpanoa ja operatiivista johtamista. Samaan aikaan Espoon talouden tietojärjestelmät ovat vanhentuneet ja ne on korvattava uusilla järjestelmillä. Nykyisten talousjärjestelmien korvaamisen lisäksi johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmäkokonaisuuden hankintaan on sisällytetty tavoitteiden asettamista sekä toiminnan ja talouden suunnittelua, seurantaa ja analysointia tukevia sovelluksia.

Johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmäkokonaisuuden toimittajaksi on valittu yhtiöiden Attido Oy ja Oracle Finland Oy muodostama ryhmittymä. Hankintapäätös on tehty 24.4.2020. Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisesti edullisimpana tarjouksena pidettiin tarjousta, joka on hankintayksikön kannalta hinta-laatusuhteeltaan paras.

Ennakoitu hankintajuridinen arvo 4 vuodelle on noin 12 milj euroa. Hankinta kattaa järjestelmän toteutuksen ja käyttöönoton, jatkuvan ohjelmistopalvelun ja sen vaatimat käyttöoikeudet, järjestelmän jatkuvan tuen ja ylläpidon sekä järjestelmän jatkokehityksen. 

Tietojärjestelmäkokonaisuuden käyttöönottotavoite on viimeistään vuoden 2022 alussa. Tuolloin korvataan kaikki perustaloushallinnon järjestelmät ja otetaan käyttöön ensimmäinen vaihe suunnittelu-, analytiikka- ja raportointijärjestelmistä. Järjestelmien kehittäminen toiminnan raportoinnin ja erityisesti tiedolla johtamisen palvelujen osalta tulee jatkumaan projektin jälkeen.

Espoon kaupungin nykyiset talousjärjestelmät säilyvät käytössä pääosin vuoden 2022 kevääseen saakka.

Projekti on saanut valtiovarainministeriöltä Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä -ohjelmaan liittyen 2 miljoonan euron suuruisen avustuksen. Avustuksia myönnettiin kunnan tiedolla johtamisen parantamiseen, datan hyödyntämiseen sekä näihin liittyvän tietojohtamisen ja toimintaprosessien kehittämiseen. Avustuksen ehtona on velvoite osallistua yhteistyöhön, jonka tavoitteena on mm. varmistaa hankkeiden tuotosten yleistettävyys ja viestintä koko kuntasektorille.

”Espoon kaupunki kehittää omaa toimintaansa kestävämmäksi, kustannusvaikuttavammaksi ja tuottavammaksi, ja kaikkien järjestelmien pitää tukea näitä Espoo-tarinan toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita ja niiden johtamista parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä kokonaisuudessa tällä hankinnalla on iso merkitys”, toteaa kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Kilpailutusta edelsi markkinakartoitus

Hankinnan valmistelua on tehty kaupunginhallituksen joulukuussa 2018 hyväksymän valmistelusuunnitelman mukaisesti. Keväällä 2019 hankinnan valmisteluvaiheen aikana laadittiin Espoon tarpeita kuvaava järjestelmän vaatimusmäärittely sekä kartoitettiin, millaisia Espoon kaupungin tarpeita vastaavia palvelutoimittajia ja järjestelmiä markkinoilla on tarjolla. Tavoitteena oli selvittää mahdollisten toimittajien kyvykkyyttä vastata Espoon vaatimuksiin. Markkinakartoituksen pohjalta laadittiin vertailu, jonka pohjalta kaupunginhallitus päätti 17.6.2019 kilpailutuksen käynnistämisestä.

Kesäkuussa 2019 julkaistu tiedote aiheesta: Espoo kilpailuttaa johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmäkokonaisuuden

Espoo ja Tiera päättävät ERP-yhteistyön sovintosopimuksella

Espoo toteutti vuonna 2014 esiselvityksen Kuntien Tiera Oy:n Tiera ERP-palvelun soveltuvuudesta ja teki Tieran kanssa ERP-palvelun käyttöönoton valmistelua koskevan sopimuksen perustaloushallinnon ja palkkahallinnon osalta vuonna 2015. Kaupunginhallitus päätti 17.6.2019 toimenpiteiden käynnistämisestä Kuntien Tiera Oy:n kanssa tehdyn Tiera ERP -palvelun käyttöönoton valmistelua ja käyttövaltuuksien maksamista koskevan sopimuksen purkamiseksi.

Espoon kaupunki ja Tiera ovat 12.3.2020 allekirjoittaneet sovintosopimuksen, joka virallisesti päättää vuodesta 2016 keskeytyksissä olleen ERP-toiminnanohjaushankkeen.

Lisätietoa: Tieran tiedote 24.4.2020

Lisätiedot

taloussuunnittelujohtaja Pia Ojavuo, p. 043 826 9139
tietohallintojohtaja Maarit Waskilampi-Kuikka, p. 0400 737 833