Espoolle yksimielinen ilmasto-ohjelma

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
23.8.2016 klo 8.52

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Espoon ilmasto-ohjelman. Nopeimmin päästövähennyksiä on saavutettavissa liikenteessä, erityisesti joukkoliikenteen ja pyöräilyn palvelutason parantamisessa, lähiöiden korjausrakentamisen edistämisessä sekä uusiutuviin energialähteisiin perustuvan paikallisen energiantuotannon lisäämisessä.

Ohjelman toimenpiteillä edistetään uusien teknologioiden syntymistä, kannustetaan kaupunkilaisia ilmastoviisaisiin tekoihin, vähennetään kaupungin omia ilmastopäästöjä ja vahvistetaan elinvoimaisuutta.

Tavoitteena on, että uusien ratkaisujen kautta vahvistetaan kaupungin taloudellista toimintaympäristöä, lisätään kaupungin vetovoimaa ja kilpailukykyä sekä edistetään kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista samalla, kun vähennetään haitallisia ilmastopäästöjä.

Ohjelman hyväksymisen myötä Espoon kaupunki sitoutuu pääkaupunkiseudun yhteisen ilmastostrategian tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä sekä asettaa välitavoitteeksi 60 %:n asukaskohtaisen päästövähennyksen vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon. Espoo osallistuu pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön toimintaan, jonka tavoitteena on edistää merkittävien puhtaiden ja älykkäiden sekä ilmaston kannalta vaikuttavien ratkaisujen syntymistä metropolialueella. Tarkoitus on lisätä yhteistyötä yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi. Espoo on lisäksi mukana useissa kansainvälisissä ilmastositoumuksissa ja –sopimuksissa.

Ikääntyneiden hyvinvointia turvataan

Valtuusto päätti myös suunnitelman Espoon ikääntyneen väestön hyvinvoinnin turvaamiseksi 2016-2021 hieman muutettuna.

Suunnitelma korostaa sitä, että ikääntyneiden hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaupungin kaikille toimialoille. Kaupunkitason suunnitelma ikääntyneiden tukemiseksi on tarpeen myös  sote-uudistuksen toteuduttua. Palvelujen ja palvelurakenteen kehittämisessä keskeistä on kotona asumisen ensisijaisuus ja avohoitopainotteisuus. Tietoa, neuvontaa ja ohjausta kehitetään ja lisätään, jotta ikääntyneet löytävät varhaisessa vaiheessa ratkaisuja arjen tilanteisiin.

Ennakkopöytäkirja 22.8.2016