Espoo on liittynyt Kuntalaisaloite.fi-palveluun

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
3.12.2015 klo 14.20

Espoon kaupunki liittyi oikeusministeriön ylläpitämään maksuttomaan Kuntalaisaloite.fi-verkkopalveluun. Aloitepalvelussa kuntalainen voi tehdä kuntalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.

”Espoo arvostaa kuntalaisten omaa aktiivisuutta. Kuntalaisilla on monia tapoja vaikuttaa. Kuntalaisaloite on yksi niistä”, Osallistuva Espoo -kehitysohjelman ohjelmapäällikkö, kaupunginsihteeri Mari Immonen linjaa.

Vuonna 2014 Espoon kaupungille tehtiin 76 kuntalaisaloitetta. Kuntalaisaloite on kirjallinen toimintaehdotus, jossa esitetään parannusta kunnan toimintaan tai asiantilaan. Aloite on virallinen ja säädelty menettely, jossa ehdotukset valmistellaan ja käsitellään järeämmin kuin epäviralliset palautteet.

Oikeusministeriön tuottamassa palvelussa voi tehdä kuntalaisaloitteita, kerätä tekemäänsä aloitteeseen osallistujia, seurata muiden palvelussa tekemiä aloitteita sekä osallistua omaan kuntaan palvelun kautta tehtyihin aloitteisiin. Palvelua voi käyttää sekä suomeksi että ruotsiksi.

Kuntalaisaloitepalvelu tarjoaa alustan aloitteen tekemiselle, sekä vastaa aloitteen tekemiseen ja lähettämiseen vaadittavista muodollisista tehtävistä. Ministeriö moderoi eli esitarkastaa aloitteet ennen niiden julkaisemista. Espoon kaupunki saa palvelussa tehdyt aloitteet kirjaamonsa sähköpostiin.

Espoon kaupungin internet-sivuilla on ohjeistettu tarkemmin aloitteen tekemistä ja kerrottu, miten aloitteen käsittely kaupungin päätöksenteossa etenee.

Kuntalaisaloitteen voi edelleen lähettää Espoossa myös suoraan kirjaamoon sähköpostilla tai paperilla. Aktiivinen voi olla myös monin muin keinoin. Kaupungin verkkosivuilla on joka sivulla mahdollisuus antaa palautetta. Myös suullinen palaute on tärkeää.

Lisätietoa

Osallistuva Espoo -kehitysohjelman ohjelmapäällikkö, kaupunginsihteeri Mari Immonen, p. 050 5252 706

Kuntalaisaloite.fi

Kuntalaisaloitteesta espoo.fi-sivuston Osallistu ja vaikuta -osiossa

Selostus valtuustoaloitteeseen Espoon liittymisestä kuntalaisaloite.fi -palveluun