Espoo mukana maailman johtavien ilmastokaupunkien listalla

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.11.2020 klo 12.17

Espoo on noussut mukaan maailman johtavien ilmastokaupunkien A-listalle. Tänä vuonna ylimpään luokkaan listattiin maailmanlaajuisesti 88 kaupunkia.

Maailman johtava ympäristöraportoinnin organisaatio CDP (Carbon Disclosure Project) on nimittänyt Espoon yhdeksi kaupungeista, jotka ansiokkaasti ovat jatkaneet ilmastonmuutoksen torjumista koronatilanteesta huolimatta. A-listalle pääsi maailmanlaajuisesti 88 kaupunkia, Suomesta listalle pääsivät myös Helsinki, Turku ja Lahti.

CDP on voittoa tavoittelematon järjestö, joka pitää yllä kansainvälistä ympäristöraportointijärjestelmää. Raportointijärjestelmän avulla kaupungit, alueet, investoijat sekä yritykset pystyvät mittaamaan ja ymmärtämään ympäristövaikutuksiaan paremmin. CDP arvioi vuosittain kaupunkien ja yritysten ympäristöteot antamalla luokituksen A:sta D- -luokkaan. Espoo sai sekä ilmastonmuutoksen hillintä- että sopeutumistyölleen A-luokituksen. Tämä tarkoittaa sitä, että Espoo on molemmissa edelläkävijä, verrattuna globaaliin ja Euroopan alueelliseen keskiarvoon, jotka ovat molemmat C-luokassa.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisella viitataan siihen, miten kaupungit valmistautuvat ilmastonmuutoksen tuomiin riskeihin. Merkittävimmät ilmastoriskit esimerkiksi Espoossa ovat tulvat, rankkasateet sekä äärimmäinen kuumuus. Ilmastonmuutoksen hillintätoimilla viitataan puolestaan niihin toimiin, joilla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä. Tällaisia ovat esimerkiksi uusiutuvaan energiaan, vähäpäästöiseen liikenteeseen ja sekä energiatehokkuuteen liittyvät toimet.

CDP edellyttää johtavaan A-luokkaan nousevilta kaupungeilta, että ne noudattavat ilmastotoimenpidesuunnitelmaansa ja etenevät kohti tavoitteitaan.

”Espoo on asettanut kunnianhimoiseksi tavoitteekseen olla hiilineutraali 2030 mennessä ja laatinut kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman, joka sisältää toimenpidesuunnitelman, päästölaskelmat sekä hillintätoimenpiteiden vaikutusarviot. Lisäksi suunnitelmassa on arvioitu millaisia riskejä ja haavoittuvuuksia Espoon tulee ottaa ilmastonmuutoksen vaikutusten myötä huomioon. Jotta Espoo voi saavuttaa hiilineutraalisuustavoitteensa, tulee kaupungin kehittää vielä lisätoimenpiteitä”, kertoo ilmastotyöhön erikoistunut ympäristöasiantuntija Liisa Kallio.

Tunnustus kannustaa Espoota kehittämään lisää hillintätoimenpiteitä, jotta hiilineutraalisuustavoite saavutetaan. Samalla listaus osoittaa, että Espoo on ottanut ilmastonmuutoksen tosissaan ja kuuluu Suomen kunnianhimoisimpien kaupunkien joukkoon.

Espoon tavoitteena on kestävä kasvu

Espoossa kestävä kehitys on Espoo-tarinan eli kaupungin strategian keskeisin päämäärä.

”Kehitämme Espoota taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästi, viiden kaupunkikeskuksen sekä tehokkaan raide- ja liityntäliikenteen varassa. Espoo on myös kutsuttu mukaan YK:n kestävän kehityksen edelläkävijäksi”, summaa kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

YK:n kansainvälisessä edelläkävijäkaupunkien johtajuusohjelmassa Espoo on sitoutunut saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG:t, Sustainable Development Goals) vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi kaupunki kehittää yhdessä yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa ratkaisuja, jotka toimivat esimerkkeinä tulevaisuuden hiilineutraalista kaupunkielämästä.

Ilmastokaupunkien A-lista 2020

Tiedote julkaistaan myös ruotsiksi verkkosivuillamme mahdollisimman pian.