Espoo mukana Eurocities-verkoston Mayor’s Summit -tapaamisessa Brysselissä 20.-21.3.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
21.3.2019 klo 11.57

Espoo osallistuu pienellä delegaatiolla Eurocities-verkoston Mayor’s Summit -tapaamiseen Brysselissä. Tapahtuma kokoaa eurooppalaisten suurten ja keskisuurten kaupunkien johtoa yhteen julkistamaan kaupunginjohtajien agendaa (City leaders’ Agenda for Europe) eurooppalaiseen päätöksentekoon ja tulevaisuuden johtamiseen. Kaupunkien rooli on keskeinen Euroopan tulevaisuudelle.

Mayor's Summit -tapahtuman pääteema on osallisuus ja kaupunkien rooli Euroopan tulevaisuudelle. Espoolla on osana kaupunginjohtajien ja Euroopan unionin instituutioiden tapaamista puheenvuoro, jonka teemana on kaupunkilaisten osallistaminen. Espoon kehittämistä ohjaava Espoo-tarina on luotu yhdessä kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Toimintatapa on kiinnostava esimerkki muille eurooppalaisille kaupungeille.

Mayor's Summitin lisäksi Espoon ohjelmassa on matkan aikana tapaamisia liittyen Euroopan komission Towards a Sustainable Europe 2030-reflektiopaperiin. Kestävä kehitys on myös Espoo-tarinan keskeinen tavoite ja Espoon näkökulmasta on tärkeää, että kaupunkien rooli kestävän kehityksen toimijoina tuodaan näkyviin Euroopan tasolle.

”Kestävään kehitykseen perustuvassa tulevaisuudessa on keskeistä, että se tehdään laajan toimijajoukon voimin. Kaupunki ei yksinään voi ratkaista kaikkea, mutta kun mukaan saadaan kaupunkilaiset, yritykset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, tuloksia syntyy. On tärkeää, että viemme tämän viestin ja Espoon hyvän esimerkin myös Euroopan tason keskusteluun.”, sanoo Espoon edustajana matkalle osallistuva sivistystoimenjohtaja Harri Rinta-aho.

Eurocities verkostoon kuuluu 140 jäsenkaupunkia ja 40 partnerikaupunkia 39 maassa. Verkosto edustaa 130 miljoonaa kaupunkilaista. Verkoston kaupungit ovat pääasiassa yli 250 000 asukkaan kaupunkeja tai pienempiä alueellisia metropoleja. Suomesta mukana ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu. Mayor’s Summit -tapahtumaan osallistuvat Suomen 6 suurimman kaupungin edustajat. Verkoston tavoitteena on eurooppalaisten suurten ja keskisuurten kaupunkien yhteisten tavoitteiden edistäminen, verkottuminen ja vertaisoppiminen, EU-politiikkaan vaikuttaminen ja kaupunkien yhteinen EU-edunvalvonta.

”Eurocities on tärkeä verkosto Espoolle. On tärkeää, että olemme osa eurooppalaista kaupunkiyhteisöä ja mukana vaikuttamassa EU-politiikan sisältöihin. Espoo myös toimii 2019-2020 Eurocities-verkoston kulttuurifoorumin puheenjohtajana”, Harri Rinta-aho sanoo.

Rinta-ahon lisäksi Espoon delegaatiossa on mukana kansainvälisten asioiden päällikkö Milla Ovaska sekä kaupunginhallituksen jäsen Jaana Jalonen, joka toimii Espoon edustajana myös Eurocities-kulttuurifoorumin puheenjohtajana.

Tapahtumaa voi seurata sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #Eurocities, #MayorsSummit ja #Cities4Europe.

Suomen kuuden suurimman kaupungin johtajat julkaisivat tapahtuman yhteydessä yhteisen julkilausuman:

Suomen suurimpien kaupunkien kaupunginjohtajat keskustelevat Euroopan tulevaisuudesta EUROCITIES -kaupunginjohtajien huippukokouksessa Brysselissä