Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Kotouttamisohjelmalla varmistetaan maahanmuuttajataustaisten kaupunkilaisten yhdenvertaisuus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
15.1.2018 klo 10.33

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto hyväksyi omalta osaltaan Espoon kotouttamisohjelman 2018-2021. Ohjelma etenee valtuuston käsittelyyn.

Vuoden 2017 alussa 15,2 prosenttia espoolaisista, eli 41 652 henkilöä puhui äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Vieraskielisten kaupunkilaisten määrä on yli kaksinkertaistunut vuoden 2010 jälkeen. Kaupunkilaiset puhuvat äidinkielenään 122 eri kieltä. Vieraskielisten espoolaisten määrä on kasvanut vuosittain yli 3 000 hengellä ja vastannut 70 prosenttia kaupungin väestönkasvusta. Vieraskielisten osuuden Espoon työikäisestä väestöstä ennustetaan nousevan 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Kotouttamisohjelmaan on kirjattu seuraavat tavoitteet:
1. Yhdenvertainen alku opintopolulle
2. Oppimistulosten erojen kaventaminen
3. Toisen asteen koulutus tarjoaa yhdenvertaiset lähtökohdat jatko-opintoihin ja työelämään
4. Maahanmuuttajien työttömyysaste laskee ja lähestyy kantaväestön työttömyysastetta
5. Maahanmuuttajanuorten työttömyys laskee ja lähestyy kantaväestön nuorten tilannetta
6. Hyödynnetään analysoitua tietoa kotoutumisen tukemisessa ja hyvinvointierojen kaventamisessa
7. Ennaltaehkäistään maahanmuuttajien asunnottomuutta
8. Palveluiden asiakaslähtöisyyden parantamiseksi henkilöstön tulee heijastella kaupungin väestörakennetta

Maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä säädetyn lain (30.12.2010/1386) mukaan kunnan on laadittava kotoutumisen edistämiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään valtuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa.

Espoon kotouttamisohjelma 2018-2021

Muut asiat päätettiin esityksen mukaan.

Asialistat ja pöytäkirjat