Demokratiatunnustus Espoon keskuksen aluekehittämisryhmälle

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
30.3.2017 klo 11.39

Espoon keskuksen aluekehittämisryhmä on tänään palkittu vuoden 2017 Demokratiatunnustuksella. Ryhmä on osa Osallistuva Espoo -kehittämisohjelman työtä kuluvalla valtuustokaudella.

Espoossa on etsitty ideoita kuntapalvelujen kehittämiseen mm. joukkoistamispalveluilla ja erilaisilla ketterillä kokeiluilla. Espoon keskuksen aluekehittämisryhmä syntyi, kun Laurean tutkimushankkeessa havaittiin, että alueella tehdään paljon kehittämistä, mutta eri toimijat eivät tunteneet toisiaan ja toiminta ei tavoittanut alueen asukkaita. Perustamisensa jälkeen ryhmä on kokeillut lähitekemisen työkaluina osallistuvaa budjetointia ja digitaalista vuorovaikutusta.

Suvelan asukaspuiston kehittämisessä kokeiltiin vuonna 2015 Budjetoi puisto -menetelmää. Parhaillaan on käynnissä samoin osallistuvan budjetoinnin periaatteisiin nojautuva Mun idea -kokeilu Espoon keskuksessa.

”Olen todella ylpeä tästä tunnustuksesta. Espoon ensimmäinen arvo on asukaslähtöisyys ja olemme huomanneet, että onnistumme parhaiten niissä asioissa, joihin saamme asukkaat mukaan”, toteaa kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Osallisuuden ja lähitekemisen lisääminen ovat Espoon tavoitteita

Espoon keskuksen aluekehittämisryhmään kuuluu asukkaita Keski-Espoo -seurasta ja Tuomarila-seurasta, Espoon kaupungin viranhaltijoita sekä Laurea Ammattikorkeakoulun  tutkijoita ja opiskelijoita. Ryhmän toiminta on avointa kaikille kiinnostuneille.

”Tämä on loistoesimerkki yhteisen tavoitteen synnyttämästä kumppanuudesta, jonka seurauksena yksi plus yksi on aina enemmän kuin kaksi. Voimme jakaa kustannuksia, tietoa, tiloja ja osaamista. Yhteinen kontaktipinta muihin toimijoihin on huomattavasti laajempi kuin kenenkään oma”, iloitsee Keski-Espoo -seuran varapuheenjohtaja Kari Räty.

Espoossa on kuluneen valtuustokauden aikana tehty runsaasti työtä osallisuuden edistämiseksi. Espoo-tarinaa on toteutettu poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla, joiden tavoitteena on vastata Espoon keskeisiin haasteisiin. Yksi viidestä kehitysohjelmasta oli Osallistuva Espoo. Ohjelma jatkuu myös tulevalla valtuustokaudella.

Demokratiatunnustus nostaa esiin kumppanuuteen perustuvaa toimintakulttuuria

Valtiovarainministeriön koordinoiman Avoin hallinto-hankkeen Demokratiatunnustus myönnettiin nyt kolmatta kertaa demokratiaa ja hallinnon avoimuutta edistäneille julkisen hallinnon toimijoille tai organisaatioille. Demokratiatunnustus myönnetään yhdelle valtion ja yhdelle kunnan toimijoille/organisaatiolle. Valtionhallinnon Demokratiatunnustuksen sai tänä vuonna Rikosseuraamuslaitos. Tunnustuksella halutaan nostaa esille esimerkkejä käytännöistä, joilla voidaan vahvistaa kumppanuuteen perustuvaa toimintakulttuuria Suomessa.

Tunnustukset jaettiin Suomi100-juhlavuoden demokratiaviikkojen pääseminaarissa torstaina 30. maaliskuuta 2017.

Lisätietoa Mun idea -kokeilusta