Pääkaupunkiseudun lapset ja nuoret eivät pääse mielenterveyspalvelujen piiriin sujuvasti

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
20.5.2019 klo 10.00

Pääkaupunkiseudun kaupunkien ja HUSin tarkastustoimet laativat vuonna 2018 yhteisarvioinnin siitä, miten lapset ja nuoret pääsevät kaupunkien ja erikoissairaanhoidon mielenterveyspalvelujen piiriin. Arvioinnin tuloksena todettiin, että lasten ja nuorten pääsy mielenterveyspalveluihin ei ole kaikilta osin sujuvaa.

Arviointi koski 7–17-vuotiaita lapsia ja nuoria kiireettömässä avohoidossa perusterveydenhuollossa ja opiskeluhuollossa, perheneuvolassa ja nuorisolle suunnatussa vastaavassa palvelussa sekä erikoissairaanhoidossa. Kaupunkien lapsille ja nuorille tarjoamien mielenterveyspalvelujen järjestämistapa poikkeaa toisistaan varsin paljon. Esimerkiksi Espoossa toimii oma lastenpsykiatrinen avohoitoyksikkö, kun taas Helsinki nojaa täysin HUSin palveluihin. Yhteistä kaupunkien palveluille on, että niihin on ruuhkaa. Erikoissairaanhoidon lähetemäärät ovat kasvaneet voimakkaasti viime vuosina. Sekä lastenpsykiatriassa että nuorisopsykiatriassa yli kolme kuukautta hoitoon pääsyä odottaneiden potilaiden määrä on kasvanut vuonna 2018 ja myös hoitoon pääsyn odotusaika on pidentynyt.

Arvioinnissa todettiin, että perustason palveluissa on puutteita: opiskeluhuollon psykologeja ei ole riittävästi tai tarjolla ei ole psykiatrisen sairaanhoitajan palveluita. Lääkäreistä on pulaa. Palvelua järjestäviä tahoja on useita ja tiedonkulku eri tahojen välillä on puutteellista. Erikoissairaanhoidon lähetekäytäntö on raskas ja jatkohoitoon ohjaus ei aina toimi. Arvioinnissa kuultiin lastensuojelun näkemyksiä. Niiden mukaan kaikkein vaikeimmin oireilevia lapsia ja nuoria voidaan jopa joutua sijoittamaan kiireellisesti, koska heille ei ole tarjolla riittävän tiivistä hoitokontaktia.

Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HUS antoivat useita yhteisiä suosituksia lasten ja nuorten mielenterveyden hoidon parantamiseksi. Nämä liittyivät lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuuteen – kaupungin tilanteesta riippuen tulee vahvistaa opiskeluhuollon psykologipalveluita ja psykiatristen sairaanhoitajien palveluita tai perheneuvolaa ja vastaavaa nuorten yksikköä. Lisäksi suositeltiin vastuuhenkilön nimeämistä palvelujen ja hoidon koordinoimiseksi sekä yhteistyön lisäämistä lääkärien rekrytointiongelman helpottamiseksi, lähetekäytännön sujuvoittamiseksi ja jatkohoitoon ohjaamisessa.

Pääkaupunkiseudun kaupunkien tarkastustoimet ovat toteuttaneet yhteisarviointeja vuodesta 2008 lähtien. Tässä yhdeksännessä yhteisarvioinnissa oli ensimmäistä kertaa mukana HUS:n tarkastustoimi.

Kaupungit ja HUS ovat antaneet suositukset aiheesta arviointikertomuksissaan 2018:

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarvioinnin ohjausryhmä

Dan Koivulaakso
yhteisarvioinnin ohjausryhmän puheenjohtaja,
Helsingin tarkastuslautakunta, pj
dan.koivulaakso@gmail.com
p. 044 5066 613

Paula Viljakainen
Espoon tarkastuslautakunta, pj
paula.viljakainen1@gmail.com                                
p.  050 5727 497                                                         

Olavi Filppula
Kauniaisten tarkastusvaliokunta, pj
olavifilppula@gmail.com
p. 040 841 0568

Pietari Jääskeläinen
Vantaan tarkastuslautakunta, pj 
pietari.jaaskelainen@vantaa.fi
p. 050 5829 444

Tiina Larsson
HUSin tarkastuslautakunta, pj
tiina@tiinalarsson.fi
p. 044 750 5309