Yhteystiedot

Vaaleihin liittyvistä käytännön järjestelyistä Espoossa huolehtii vaalitoimisto:

Espoon kaupungin keskusvaalilautakunta
PL 12
02070 ESPOON KAUPUNKI

Käyntiosoite: Virastopiha 2 C

Puhelin: 09 816 739 28

Sähköposti: vaalit(at)espoo.fi

Vaalitoimisto perustetaan aina vaalien yhteydessä keskusvaalilautakunnan sihteerien alaisuuteen. Vaalitoimisto huolehtii muun muassa yleisen ennakkoäänestyksen, kotiäänestyksen, laitosäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen etukäteisjärjestelyistä ja materiaaleista.