Vaalien keskeiset periaatteet

Kuntalaisten vaali- ja osallistumisoikeuksista


Kunnan niin kuin valtionkin hallinto perustuu edustukselliseen demokratiaan. Kansalaisia koskeviin poliittisiin päätöksiin ja kunnallisten ja valtiollisten elinten kokoonpanoon voidaan vaikuttaa äänestämällä valtiollisissa vaaleissa ja kunnallisvaaleissa sekä kansanäänestyksissä.

Suomessa valitaan yleisillä vaaleilla:

  • eduskunta,
  • tasavallan presidentti,
  • kuntien valtuustot sekä
  • 13 jäsentä Euroopan parlamenttiin.


Vaalien keskeiset periaatteet


Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus merkitsee sitä, että kaikki kansalaiset, jotka täyttävät äänioikeuden yleiset edellytykset saavat äänestää ja että jokaisella on yhtä monta (eli yksi) ääntä.

Vaalit ovat välittömät eli valitsijat äänestävät suoraan niitä henkilöitä, jotka he tahtovat saada valituiksi.

Vaalit ovat suhteelliset. Jokainen puolue tai ryhmittymä saa valituksi suhteellisesti niin paljon edustajia kuin sillä on ääniä muihin ryhmittymiin nähden.


Vaalit ovat salaiset. Kukaan ei saa päästä tietämään, miten äänioikeutettu on ääntään käyttänyt. Kunkin äänestäjän on äänestettävä itse, äänioikeutta ei saa käyttää valtuusmiehen eli asiamiehen kautta. Äänestämisen on tapahduttava vaaliviranomaisen edessä. Vaaliviranomaiset ovat pääasiassa luottamushenkilöitä.

Suomen vaalijärjestelmä on henkilö- ja puoluevaalin yhdistelmä, jossa samalla äänestetään sekä puoluetta että henkilöä (ei kuitenkaan presidentinvaali, jossa äänestetään vain henkilöä).