Kuntavaalit 2021

Kuntavaaleissa valitaan kuntien ja kaupunkien valtuustoihin valtuutetut ja varavaltuutetut. Valtuusto valitaan välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla joka neljäs vuosi. 

Espoon kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttävä valtuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Se asettaa pitkän aikavälin tavoitteet, tekee tärkeimmät päätökset ja määrittelee kaupungin tahdon. Se päättää vuosittaisen talousarvion ja sillä on kokonaisvastuu kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto valitsee joukostaan luottamushenkilöt muun muassa kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin. Se voi luovuttaa päätösvaltaansa alemmille toimielimille.

Kuntavaalien 2021 aikataulu:

  • Ennakkoäänestys Suomessa 7.-13.4.2021 ja ulkomailla 7.-10.4.2021
  • Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2021
  • Valituiksi tulleet 75 espoolaista valtuutettua aloittavat toimikautensa 1.6.2021

Lisätietoa äänestämisestä ja vuoden 2021 kuntavaaleista