Kuntalaislähetystöt

Valtuuston neuvottelutoimikunta ottaa vastaan kuntalaislähetystöjä. Kuntalaiset voivat tätä kautta vaikuttaa itseään koskeviin ajankohtaisiin asioihin.

Valtuuston neuvottelutoimikunta koostuu valtuustoryhmien puheenjohtajista. Kokouksissa läsnä ovat myös valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajisto sekä kaupunginjohtaja ja toimialojen johtajat. Neuvottelutoimikunta käsittelee ajankohtaisia valtuustossa päätettäviä asioita ja ottaa kantaa tulossa oleviin merkittäviin hankkeisiin.

Neuvottelutoimikunta kokoontuu valtuuston kokousta edeltävänä maanantaina klo 16.00 sekä valtuuston kokouspäivinä klo 16.00.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö on valtuuston sihteeri Jouni Majuri (puh. 050 526 2173), etunimi.sukunimi@espoo.fi tai  valtuustonsihteeri@espoo.fi). Yhteyttä voi ottaa myös suoraan neuvottelutoimikunnan puheenjohtajaan.

Neuvottelutoimikunta ottaa lähetystöjä vastaan ainoastaan valtuuston kokousta edeltävänä maanantaina.