Kuntalaisaloite

Asukkaalla on kuntalain mukaan oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteet voivat koskea esimerkiksi kaupungin palvelujen parantamista

Kuntalaisaloite on virallinen ja säädelty menettely, jossa ehdotukset valmistellaan ja käsitellään järeämmin kuin epäviralliset palautteet. Jos aloite kuulostaa liian säädellyltä menettelyltä, suosittelemme kokeilemaan ensin palautejärjestelmää.

Kerro vapaamuotoisesti, mihin haluat vaikuttaa

Aloitteesi voi olla vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää, mitä aloitteella esität tai mihin haluat vaikuttaa. Ehdota aloitteessasi mahdollisia etenemistapoja ja keskeisimmät perustelut esityksellesi. Kerro myös yhteystietosi.

Aloitteen voi tehdä kuntalaisaloite.fi-palvelussa, sähköpostilla tai paperilla. Voit lähettää tai tuoda sen kirjaamoon. Myös kuntalaisaloite.fi-palvelu toimittaa aloitteet kirjaamoon. Aloitteen tekemistä ei ole sidottu ikään. Myös alle 18-vuotiaat tai ulkomaan kansalaiset voivat tehdä kuntalaisaloitteen.

Palauta aloite kaupungin kirjaamoon

Espoon kaupungin kirjaamo ottaa vastaan ja kirjaa aloitteesi kaupungin päätöksentekojärjestelmään. Kirjaamo lähettää kahden arkipäivän kuluessa sinulle aloitteen asianumeron sekä tiedon toimialasta, jota aloite koskee. Voit tiedustella asiasi etenemistä asianumeron avulla kirjaamosta.

Mikäli aloite edellyttää muodollista kuten esimerkiksi lautakunnan päätöstä, aloite ohjautuu valmisteltavaksi lautakunnan valmistelijalle ja edelleen päätettäväksi lautakuntaan. Kaupungin viranomaisten toimivalta käy ilmi kaupungin johtosäännöistä ja toimintaohjeista.

Viimeistään kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta asian valmistelija ilmoittaa aloitteen arvioidun käsittelyajan ja keneltä aloitteen käsittelystä voi saada lisätietoja. Vastauksen aloitteeseesi saat, kun aloite on tullut loppuun käsitellyksi.

Kaksi prosenttia kuntalaisista?

Jos saat valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteesi taakse kaksi prosenttia kunnan asukkaista, on aloite käsiteltävä valtuustossa kuuden kuukauden kuluessa. Lisäksi neljä prosenttia 15 vuotta täyttäneistä kunnan asukkaista voi tehdä kunnalle aloitteen kunnallisen neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä.

Aloitteiden joukossa tällaiset aloitteet ovat erikoisuuksia - suurin osa on yksittäisiltä asukkailta. Toki jos saat kerättyä mukaan laajemman joukon samanmielisiä, aloitteen käsittelijät saavat tietoonsa isomman joukon tahtotilan.