Espoo.fi-sivustolle Saavutettavuus huomioitu -leima

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoo.fi-sivustolle on myönnetty Saavutettavuus huomioitu -leima 18.10.2017. Saavutettavuusleima myönnetään verkkosivustoille, joissa on huomioitu erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet.

Saavutettavuus huomioitu -leima on Näkövammaisten liiton, Eficoden ja Yleisradion yhteistyössä kehittämä kriteeristö ja saavutettavuuden arviointimalli verkkosivustoille. Leimaa hallinnoi Näkövammaisten liitto.

Saavutettavuus huomioitu -leima

Saavutettavuusleimasta voi lukea lisätietoja osoitteesta: http://www.nkl.fi/fi/etusivu/esteettomyysratkaisut/verkko/saavutettavuus-huomioitu-leima.

Saavutettavuusleimaa varten tarvittavan auditoinnin espoo.fi:hin suoritti Digitalist Group huhtikuussa 2017.

Kokonaisuudessaan havaintoja tehtiin seuraavasti:

  • 1 erittäin tärkeää
  • 4 tärkeää
  • 6 kohtalaista
  • 1 vähäistä

Alle on koottu tärkeät havainnot sekä niihin tehdyt toimenpiteet:

Havainto 1.
Näppäimistö: Kaikki sisällön toiminnallisuus on hallittavissa näppäimistörajapinnan välityksellä ilman vaatimusta yksittäisten näppäinpainallusten erityisestä ajoittamisesta, paitsi kun alla oleva toiminnallisuus vaatii syötettä, joka riippuu käyttäjän liikkeiden polusta eikä vain päätepisteistä.

Toimenpide 1.
Korjattu karusellin toimivuus sarkaimella. Käyttäjä voi selata karusellin uutisia, avata uutisen ja jatkaa karusellin ohi.

Havainto 2.
Ei-tekstuaalinen sisältö: Kaikki käyttäjälle esitettävä ei-tekstuaalinen sisältö on varustettu saman tarpeen täyttävällä tekstivastineella, pois lukien alla luetellut tapaukset (ks. tarkemmin http://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/).

Toimenpide 2.
Sisällöntuotannossa kuvien alt-teksti pakolliseksi.

Bloginoston kuvalle lisätty alt-teksti.
Lisätty ylälaidan ikoneille title-tekstit.

Havainto 3.
Merkitykseen vaikuttava järjestys: Kun sisällön esitysjärjestys vaikuttaa sisällön merkitykseen, oikea lukemisjärjestys voidaan selvittää ohjelmallisesti.

Toimenpide 3.
Lisätty päävalikon kakkos- ja kolmostasoille paluu-linkit sekä oikolinkki Suosittelemme -linkkeihin ja paluulinkki sieltä.

Lisätty linkkien title-tietoihin ohjeistusta linkkien käytöstä.
Parannettu fokuksen näkymistä näppäimistöllä valikkoa selatessa.

Havainto 4.
Ei näppäimistöä -ansa: Jos näppäimistön fokus voidaan siirtää sivun komponentille näppäimistörajapintaa käyttämällä, niin fokus voidaan siirtää myös pois kyseiseltä komponentilta pelkästään näppäimistörajapintaa käyttämällä. Mikäli tämä vaatii enemmän kuin muuttumattomia nuoli- tai tab-näppäimiä tai muita standardinmukaisia poistumismenetelmiä, käyttäjälle neuvotaan menetelmä fokuksen poissiirtämiseksi.

Toimenpide 4.
Korjattu karusellin toimivuus sarkaimella. Käyttäjä selaa yhden tason alatasoja ja pääsee palaamaan päätasolle, ja halutessaan voi mennä seuraavaan alatasoon.

Havainto 5.
Linkin tarkoitus (kontekstissa): Jokaisen linkin tarkoitus voidaan selvittää yksin linkkitekstistä tai linkkitekstistä yhdessä ohjelmallisesti selvitettävissä olevan linkkikontekstin avulla, paitsi tilanteissa, joissa linkki olisi yleisesti ottaen epäselvä käyttäjille.

Toimenpide 5.
Kielilinkkien lyhenteet vaihdettu selkokielisiin teksteihin.

Poistettu Lue lisää -linkit ja tehty sisällön otsikoista linkit.
Poistettu etusivun +-kuvakkeet ja tehty otsikoista linkit.
Lisätty lisäselitteet seuraava-, viimeinen- ja avauspainikkeille.

Havainto 6.
Kontrasti (minimi): Tekstin visuaalisella esityksellä ja tekstiä esittävissä kuvissa kontrastisuhde on vähintään 4,5:1, paitsi seuraavissa tapauksissa (ks. tarkemmin http://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/).

Toimenpide 6.
Parannettu kontrastit hyväksytyiksi.

Muutettu teksti mustaksi seuraavissa kohdissa:

  • etusivun vaikuta-nostojen sekä Uutisia- ja tapahtumia- ja Ehdota tapahtumaa -linkkilaatikot
  • sisällön kieliversioissa aktiivinen kieli
  • harmalla olleet syöttökenttien, päivämäärien ja ohjeiden tekstit
  • painikkeiden valkoiset tekstit

Muutettu vaalean turkoosit korostusvärit tumman sinisiksi, jos teksti on valkoisella esimerkiksi haun väliotsikoissa.

Havainto 7.
Keskeytä, pysäytä, piilota: Kaikki seuraavat pitävät paikkansa liikkuvalle, vilkkuvalle, vierivälle tai automaattisesti päivittyvälle informaatiolle (ks. tarkemmin http://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/).

Toimenpide 7.
Muutettu toiminta niin, ettei karuselli liiku, jos käyttäjä on juuri selaamassa sitä sarkaimella. Käyttäjä voi selailla sarkaimella myös eteen ja taakse nuolilla, joiden selitettä parannettu.

Havainto 8.
Sivuotsikot: Verkkosivuilla on otsikot, jotka kuvailevat aiheen tai merkityksen.

Toimenpide 8.
Poistettu Suosittelemme-sisällöistä toistuvat h3-otsikot.

Havainto 9.
Otsikot ja nimilaput: Otsikot ja nimilaput kuvailevat aiheen tai merkityksen.

Toimenpide 9.
Tehty siviuston title-tiedosta kuvaavampi. Lisätty hakukentälle label

Havainto 10.
Jäsentäminen: Kun sisältö on toteutettu merkkauskieliä käyttämällä, elementeillä on täydelliset alku- ja lopputagit, elementit on järjestetty sisäkkäin määritystensä mukaan, samaa attribuuttia ei ole annettu elementeille moneen kertaan ja kaikki ID-tyyppiset tunnisteet ovat yksilöllisiä paitsi tilanteissa, joissa määritykset sallivat tämänkaltaiset ominaisuudet.

Toimenpide 10.
Ennen Saavutettavuus huomioitu -leiman auditointia espoo.fi:stä tuli validaattorista 185 huomiota. Korjattu kaikilla sivuilla näkyvät huomiot. Jäljellä 31 korjaamatonta huomiota.

Havainto 11.
Sivun kieli on selkeää ja ymmärrettävää. Tekstissä ei ole pitkiä lauseita, monimutkaisia lauserakenteita tai selittämättömiä lyhenteitä. Päävalikon kieliversiolinkit pitää avata.

Toimenpide 11.
Kielilinkkien lyhenteet vaihdettu selkokielisiin teksteihin.

Havainto 12.
Näkyvä fokus: Kaikilla näppäimistöltä käytettävillä käyttöliittymillä on käyttömoodi, jossa näppäimistön fokusindikaattori on näkyvissä.

Toimenpide 12.
Parannettu fokuksen näkymistä näppäimistöllä valikkoa selatessa.

Havainto 13.
Ohita lohkot: Tarjolla on mekanismi sellaisten sisällön lohkojen ohittamiseen, jotka toistuvat useilla verkkosivuilla.

Toimenpide 13.
Lisätty myös ohitusmahdollisuudet sivuilla käytetyille sosiaalisen media syötteille.

Yksityiskohtaiset raportit voit ladata tästä sivun lopusta excel tai pdf muodossa.

Voit lähettää espoo.fi-sivuston saavutettavuuten liittyvää palautetta osoitteeseen verkkoviestinta@espoo.fi.