Rakentamispalvelujen käännetty arvonlisävero

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

Rakennusalan arvonlisäverotus muuttuu. Espoon kaupunki kuuluu rakentamispalvelujen käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piiriin 1.4.2011 alkaen. Espoon kaupungille rakentamispalveluja myyville yrityksille tämä tarkoittaa sitä, että yritys ei maksa arvonlisäveroa, vaan Espoon kaupunki.

Laskuttaminen muuttuu

Myyjällä on aina laskunantovelvollisuus, vaikka ostaja on verovelvollinen. Myyjä laskuttaa ostajaa verottomalla laskulla, jonka tulee sisältää yleiset laskumerkinnät. Myyjän on myös selvitettävä, täyttääkö ostaja laissa määritellyt edellytykset.

Espoon kaupungille lähetettävissä laskuissa tulee olla:

 • Espoon kaupungin Y-tunnus 0101263-6
 • tieto siitä, että verovelvollinen on Espoon kaupunki
 • lausekkeena esimerkiksi: Arvonlisäverolain 8 c §, myynnistä arvonlisäverovelvollinen on ostaja.

Rakentamispalvelujen käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan, jos

 • palvelu on tietty rakentamispalvelu (AVL 31 §:n 3 momentin 1 kohta) ja
 • ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua.

Mitä rakentamispalveluja käännetty verovelvollisuus koskee?

Esimerkiksi:

 • maapohja- ja perustustyöt
 • rakennustyö
 • rakennusasennus
 • rakennuksen viimeistely
 • rakennuskoneiden vuokraus, kun samalla vuokrataan kone ja sen käyttäjä
 • rakennussiivous
 • työvoiman vuokraus rakentamispalvelua varten

Mitä rakentamispalveluja käännetty verovelvollisuus ei koske?

Esimerkiksi:

 • tuotantotoiminnassa käytettävien koneiden ja laitteiden asentaminen ja pystyttäminen
 • arkkitehtipalvelut, rakennus- ja rakennesuunnittelu sekä muut insinööripalvelut ja tekninen suunnittelu
 • rakennuskoneiden vuokraus ilman kuljettajaa
 • ulkotilojen (tiet, lentokentät, torit, puistot yms.) puhtaanapito
 • kuljetuspalvelut
 • kiinteistönhoitopalvelut

Lisätietoa Suomen Kuntaliiton ja verohallinnon sivuilta