Kirjaamo

Kaupungin kirjaamo vastaa Espoon päätöksentekoon liittyvien asioiden ja saapuvien asiakirjojen kirjaamisesta sekä niihin liittyvästä palvelusta. Asiointipisteet palvelevat sinua, jos haluat tietää yleisemmin kaupungin palveluista.

Kirjaamossa kirjataan päätöksentekoon liittyvät asiat ja ne asiakirjat, joihin viranhaltija antaa vastauksen. Kirjattavia asiakirjoja ovat mm. kuntalaisaloitteet, valitukset, muutoksenhaut, lausuntopyynnöt, lausunnot, vastine- ja selvityspyynnöt, päätökset, anomukset, sekä vastauskirjeet.

Kirjaamon sähköpostiosoite kirjaamo@espoo.fi on kaupungin virallinen sähköpostiosoite. Tarvittaessa tähän osoitteeseen voi lähettää salassa pidettävää sähköpostia käyttämällä https://securemail.espoo.fi -palvelua.

Kuulutukset julkaistaan sähköisinä Kuulutukset-sivulla.