Kirjaamo

Kirjaamossa kirjataan päätöksentekoon liittyvät asiat ja ne asiakirjat, joihin viranhaltija antaa vastauksen.

Kirjaamo antaa asiakaspalveluna tietoja vireillä olevien asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä.
Kirjattavia asiakirjoja ovat mm. kuntalaisaloitteet, valitukset, muutoksenhaut, lausuntopyynnöt, lausunnot, vastine- ja selvityspyynnöt, päätökset, anomukset, sekä vastauskirjeet.

Kirjaamon sähköpostiosoite kirjaamo@espoo.fi on kaupungin virallinen sähköpostiosoite.

Kirjaamoon voi jättää postia myös sen ollessa suljettuna. Entressen kolmannessa kerroksessa hissien luona on kirjaamon postilaatikko, joka tyhjennetään arkisin klo 8.00. Postilaatikkoon jätetty posti kirjataan saapuneeksi tyhjennyshetkellä.

Kuulutukset julkaistaan sähköisinä Kuulutukset-sivulla.