Sosiaali- ja terveystoimen arkisto

Sosiaali- ja terveystoimen arkistossa säilytetään muun muassa espoolaisten

  • hammashoitokortteja
  • neuvola- ja kouluterveystietoja
  • raskauden seurannan asiakirjoja
  • perhe- ja sosiaalipalveluiden asiakasakteja


Arkistossa säilytetään pitkään ja pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja aineistosta riippuen noin 20 vuotta, jonka jälkeen ne siirretään kaupunginarkistoon.

Rokotustiedot

Rokotustietojasi voit tiedustella ensisijaisesti niistä paikoista, joissa olet saanut rokotteita. Aikuisiällä saamistasi rokotteista saat tietoa omalta terveysasemaltasi. Neuvola- ja kouluiän rokotteita voit tiedustella kouluterveydenhuollosta.

Espoossa saamasi rokotukset vuodesta 2003 alkaen ovat nähtävissä Potilastiedon arkiston Omakanta-palvelussa, mikäli olet saanut jonkin rokotuksen Potilastiedon arkiston käyttöönottoajankohdan (14.5.2014) jälkeen.

Voit tarkastella rokotustietojasi vuodesta 2003 alkaen myös Espoon terveysasemien Terveyskansio-palvelussa, mikäli olet ottanut palvelun käyttöösi.

Mikäli kouluterveydenhuollossa ei ole rokotustietojasi, voit ottaa yhteyttä sosiaali- ja terveystoimen arkistoon tai kaupunginarkistoon.

Espoon neuvola- ja kouluterveydenhuollossa annettujen rokotusten tietoja säilytetään sosiaali- ja terveystoimen arkistossa vuonna 1996 syntyneiden ja sitä nuorempien henkilöiden osalta. Vuonna 1995 syntyneiden ja sitä vanhempien henkilöiden neuvola- ja kouluterveydenhuollossa annettujen rokotusten tietoja säilytetään kaupunginarkistossa.

Lisätietoa rokotuksista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta löydät taulukon, josta voit tarkistaa kansallisessa rokotusohjelmassa käytetyt rokotteet.

Ajankohtaista tietoa rokotuksista löydät Espoon kaupungin rokotukset-sivuilta.

Muut terveystietosi

Vuodesta 2014 alkaen tietosi on tallennettu Kelan ylläpitämään potilastiedon arkistoon. Arkistoituja potilastietojasi voit tarkastella Omakanta-palvelun kautta. Vanhempia tietojasi voit tiedustella omalta terveysasemaltasi,  jossa on tietosi sähköisessä muodossa vuodesta 1986 alkaen. Tätä vanhempia tietoja voit tiedustella kaupunginarkistosta.

Asiakkaan ja potilaan tiedonsaantioikeudet

Asiakirjat luovutetaan ainoastaan kirjallista, allekirjoitettua pyyntöä vastaan. Lomakkeet potilas- ja asiakastietojen tarkastamista varten.