Sosiaali- ja terveystoimen arkisto

Sosiaali- ja terveystoimen arkistossa säilytetään muun muassa espoolaisten

  • hammashoitokortteja
  • neuvola- ja kouluterveystietoja
  • raskauden seurannan asiakirjoja
  • perhe- ja sosiaalipalveluiden asiakasakteja.

Arkistossa säilytetään pitkään ja pysyvästi säilytettäviä potilas- ja asiakasasiakirjoja.

Potilas- ja asiakasasiakirjojen tilaaminen

Lisätietoja potilas- ja asiakasasiakirjojen tilaamisesta löydät asiakkaan ja potilaan tiedonsaantioikeudet -sivulta.

Tarvitsetko rokotustietojasi?

Voit tarkastella rokotustietojasi Omakannassa ja Espoon terveysasemien Terveyskansio-palveluista vuodesta 2003 lähtien. Jos tarvitsemasi tiedot eivät löydy Omakannasta tai Terveyskansiosta, voit tehdä tiedoista kirjallisen pyynnön. Ohjeet pyynnön tekemiseen löydät asiakkaan ja potilaan tiedonsaantioikeudet -sivulta.

Lisätietoja rokotuksista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta löydät taulukon, josta voit tarkistaa kansallisessa rokotusohjelmassa käytetyt rokotteet.