Sivistystoimen tietopalvelu

Sivistystoimen tietopalvelu auttaa toimialansa asiakirja-aineistoihin liittyvissä kysymyksissä ja antaa kopioita hallussaan olevista julkisista asiakirjoista. Toimialan asiakirja-aineisto koostuu muun muassa kaupungin opetustoimen, varhaiskasvatuksen, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelujen aineistoista.
 
Tietopalvelupyynnöt otetaan käsiteltäväksi toimialan asiakirjahallinnossa tai ohjataan tarvittaessa oikealle taholle, esimerkiksi Espoon kaupunginarkistoon, jossa ovat vanhimmat aineistot, tai aineistoa säilyttävälle koululle.

Tietopalvelupyyntö on yksilöitävä riittävästi. Mikäli tietopyyntö koskee salassa pidettäviä tietoja, on pyyntö tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus sekä muut tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat.  Sivistystoimen tietopalvelu auttaa tarvittaessa tietopyynnön tekemisessä.

Vireillä olevista asioista antaa tietoja kirjaamo ja asian valmistelija.

Vanha koulutodistus hukassa?

Usein kysyttyjä aineistoja ovat koulujen päättötodistukset. Jos päättötodistuksesi on kadonnut, voit tilata siitä kopion. Uusimmat todistukset pyydetään suoraan päättötodistuksen antaneelta koululta ja vuonna 2015 ja sitä ennen annetut todistukset ovat pääsääntöisesti Espoon kaupunginarkistossa.


Oppilashuoltoon liittyviä asiakirjoja voi tiedustella sivistystoimen tietopalvelusta. Huomaathan, että oppilashuoltoon liittyvät tietopyynnöt on aina tehtävä kirjallisesti.

Kouluterveydenhuollon asiakirjat ovat sosiaali- ja terveystoimen arkistossa.


Asiakirjakopioista laskutamme Espoon vahvistettujen taksojen mukaisesti.

Ota rohkeasti yhteyttä!