Rakennusvalvonnan arkisto

Espoon rakennusvalvonnan arkistoon on kertynyt asiakirjoja vuodesta 1939 lähtien. Koko kunnan alueelta aineistoa löytyy kattavasti vasta 1950-luvun alusta lähtien. Rakennusvalvontakeskus on arkistoinut seuraavia asiakirjakokonaisuuksia:

  • Rakennusten pääpiirustukset eli ns. arkkitehtipiirustukset (asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset)
  • Muut rakennuslupa-asiakirjat, esim. lupahakemukset ja -päätökset, sekä rakennustyön valvonnassa laaditut katselmuspöytäkirjat
  • Rakennustöiden yhteydessä rakennusvalvontaan toimitetut rakenne- ja erityissuunnitelmat, kuten LVI-piirustukset (pl. sähköpiirustukset)
  • Espoon veden vastaanottamat vesi- ja viemäripiirustukset vuosilta 1952-2003

Vuotta 1999 edeltävät lupa-asiakirjat (ml. pääpiirustukset), sekä vuotta 1989 edeltävät rakenne- ja erityissuunnitelmat on siirretty kaupunginarkistoon (Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse, 3. krs.). Vuodesta 2014 lähtien arkistoon toimitetut rakenne- ja erityissuunnitelmat on arkistoitu ainoastaan sähköisesti. Lupa-asiakirjojen osalta sähköinen arkistointi on aloitettu vuodesta 2018 lähtien.  

Rakennusvalvontakeskuksen lupa-asiakirjojen sekä Espoon veden vesi- ja viemäripiirustusten digitointi kattaa koko kaupungin alueen ja arkiston asiakkailla on mahdollisuus saada aineistoa käyttöönsä.

Arkistosta on digitoitu seuraavat dokumentit:

  • Rakennusten pääpiirustukset (asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset)
  • VSS-piirustukset ja erilliset pihasuunnitelmat
  • Lupahakemukset ja -päätökset sekä katselmuspöytäkirjat
  • Espoon veden piirustusarkisto vuosilta 1952-2003

Digitoidut rakennuspiirustukset ovat saatavilla verkossa: eCity/Arska -palvelu

Mikäli jotain tiettyä aineistoa ei syystä tai toisesta löydy verkosta, tarvittaessa voidaan tiedostoja toimittaa sähköpostilla kirjallista tilausta vastaan (ks. tilauslomake alla). Esimerkiksi vanhoja vesi- ja viemärikuvia kannattaa kysyä arkiston asiakaspalvelusta, mikäli niitä ei löydy verkkopalvelusta.  

Isompien toimeksiantojen yhteydessä voidaan neuvotella myös muista toimitustavoista. Sähköisistä dokumenteista perittävät maksut löytyvät 17.2.2011 hyväksytystä rakennusvalvonnan palvelutaksasta.